nieuws

project Verbouwploeg Erasmus MC zit nieuwbouwers op de hielen

bouwbreed

Ontwerpwijzigingen tijdens de uitvoering zijn bij ziekenhuisbouw niet ongewoon. Bij de nieuwbouw van het Erasmus Medisch Centrum doen ze er nog een schepje bovenop.

< Vervolg van pagina 1

Het i s niet zijn eerste ziekenhuis. Directeur Fred Reurings van bouwcombinatie Nieuwbouw Erasmus MC werkte eerder in zijn carrière mee aan nieuwbouw voor het VU-Medisch Centrum en het Spaarne Ziekenhuis. Hij weet dus dondersgoed dat een ziekenhuis een complex bouwwerk is waarbij tijdens de uitvoering geregeld ontwerpwijzigingen worden doorgevoerd. Het gebouw is nou eenmaal ondergeschikt aan de werkzaamheden die daarbinnen plaatsvinden.

Maar de nieuwbouw van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam is een ander geval. Wekelijks krijgt Reurings wel een paar wijzigingsvoorstellen op zijn bureau. En dat gaat zeker niet alleen om een tussenwandje dat moet worden verplaatst of een leiding die moet worden verlegd. Geregeld zit er een wijziging bij ter grootte van een paar ton.

Een belangrijke oorzaak voor de vele wijzigingen is de lange bouwtijd. De combinatie van BAM Utiliteitsbouw en Ballast Nedam is in totaal zo’n zeven jaar bezig. Omdat de bestaande bebouwing van het oude Dijkzigt ziekenhuis in gebruik moet blijven moet er in fases worden gebouwd. Pas als er een deel is opgeleverd, zoals eind van deze maand, kan een deel van het oude pand worden gesloopt zodat de nieuwbouw weer verder kan.

Gedurende die zeven jaar ontwikkelt de medische techniek zich, wat vraagt om nieuwe opstellingen en faciliteiten. Dat is een bewuste keuze geweest van de opdrachtgever, maar het maakt het project er niet eenvoudiger op. Ook de ambities spelen een rol. De directie van het Erasmus MC wil het beste ziekenhuis van Europa neerzetten om optimale zorg te kunnen leveren. Met een uitstraling en afwerking die daarbij hoort.

Reurings: “Het is voor ons vooral de uitdaging om de wijzigingen beheersbaar te houden zodat het proces niet te veel wordt verstoord. Om bouw- of installatiedelen op het werk te krijgen heb je, met engineering, voorbereidin g, productie en logistiek al gauw twintig weken nodig. Komt zo’n verzoek tien weken voor de start bouw dan betekent dat een flinke verstoring van het lopende proces. Daarom hebben we een speciale afdeling operationeel compleet met calculatoren en werkvoorbereiders.”

Niettemin voelde de projectdirecteur zich een half jaar terug genoodzaakt de teugels strakker aan te trekken. Voor de eerste deeloplevering van 70.000 vierkante meter gold al lang een deadline van 30 januari 2013. “We stonden voor de keuze: of de deadline vervalt, of we kunnen geen wijzigingen meer accepteren. Aangezien de deadline hard was, is in overleg met de opdrachtgever besloten met een aparte verbouwingsploeg te gaan werken. Die trekt achter de nieuwbouwploeg aan en voert alsnog de noodzakelijke wijzigingen door. De ploeg is vooral druk met aanpassen van de installaties en leidingen boven de plafonds.”

Dat deze bijzondere methode werkt, bewijst volgens Reurings wel het feit dat eind deze maand de eerste grote deeloplevering plaatsvindt, terwijl de bouwplaats rondom de jaarwisseling gewoon twee weken heeft stilgelegen. “Meestal moet je in die omstandigheden alle zeilen bijzetten en zelfs op zaterdag doorwerken. Maar iedereen kon gewoon met kerstverlof. Bijna alle wijzigingen zijn door de verbouwploeg ook al uitgevoerd. Er volgen er nog een paar na de oplevering.”

De oplevering bestaat uit een toren met 31 verdiepingen en een ‘laagbouwdeel’ dat nog altijd zo’n tien verdiepingen telt. Het Erasmus MC verhuist in drie maanden uit een van de vleugels van het oude Dijkzigt ziekenhuis. Daarna kan de combinatie die vleugel slopen die hun tot nu toe ernstig in de weg zit. Helaas zit er nogal wat asbest in, zodat de totale sloop negen maanden in beslag neemt. Het duurt dus nog even voordat de bouwcombinatie op volle kracht verder kan.

Die complexe fasering vormt volgens Reurings een ande r bijzonder kenmerk aan dit werk. Bouwtechnisch kent het best veel repetitie. De verschillende bouwdelen worden grotendeels gerealiseerd met dezelfde prefab kolommen, vloerelementen en sandwichgevelpanelen. Maar door de verschillende bouwfases moet de werkploeg meerdere keren afgebouwd en opnieuw opgebouwd worden. En het is niet gezegd dat een jaar later dezelfde mensen weer terugkomen op het werk. Het leereffect is daardoor beperkt.

Doordat het laatste bouwdeel ingesloten zit tussen de eerder opgeleverde wordt het ook logistiek gezien een steeds lastigere puzzel. Hadden ze in een maagdelijk bouwterrein kunnen werken zonder fasering dan zou de bouwtijd volgens Reurings zeker anderhalf jaar korter zijn. En alleen al daardoor zou het aantal wijzigingen ook een stuk lager uitvallen. “Al met al zijn we daardoor niet het snelste utiliteitsbouwproject van dit moment”, besluit de projectdirecteur. “Wel een van de meest complexe. En met 185.000 vierkante meter zeker ook het grootste. Laat daar geen misverstand over bestaan.”

Projectgegevens

Aanneemsom:450 miljoen euro (2009)Vloeroppervlak:185.000 vierkante meterOpdrachtgever:Erasmus MCHoofdaannemers:BAM Utiliteitsbouw , Ballast Nedam Bouw & Ontwikkeling Speciale ProjectenInstallatiecombinatie:BAM Techniek, ULCArchitect:EGM Architecten bvAdviseur constructies:Aronsohn Raadgevende Ingenieurs BVAdviseur installaties:Royal Haskoning DHV

Reageer op dit artikel