nieuws

Overleven heeft eerste prioriteit

bouwbreed

De bouw stevent af op een vijfde jaar van crisis. De gemeenten hebben hun inkomsten uit de bouwvergunningen naar beneden bijgesteld. Euroconstruct rekent voor Nederland, na de 6,9 procent omzetverlies in 2012, voor dit jaar op nog eens 2,6 procent krimp. Ruim 1200 vennootschappen gingen vorig jaar onderuit.

Om te kunnen overleven, piekeren ondernemers zich suf over nieuwe mogelijkheden om de kosten te drukken. Wat zijn de externe kosten? Waar kan binnen het eigen bedrijf efficiënter gepresteerd worden? Het gevecht om overeind te blijven, heeft geleid tot een gevaarlijke prijsdruk en tienduizenden ontslagen, zowel binnen als buiten de uitvoerende bouw. Keuzes zijn gemaakt om verder te gaan in hecht partnerschap dan wel om zo onafhankelijk mogelijk te willen zijn van de flexibele schil. Met alle risico’s van oplopende faalkosten van dien.

In werkgeverskring is de discussie opgelaaid om onorthodox te snijden in de personeelskosten. Onorthodox, omdat ook de omstandigheden buitengewoon zijn. Voor de diepte van de huidige crisis moet je terug naar het begin van de jaren tachtig.

Bestuursvoorzitter Job Dura van bouwer Dura Vermeer krijgt in werkgeverskring brede steun voor zijn idee om vakantiedagen te schrappen. Elke werkdag extra staat gelijk aan een half procent loon. Tel uit je winst. Directeur Ton de Jong van Grontmij Nederland bepleit invoering van een salaris dat gedeeltelijk flexibel is, en wel op basis van marktwaarde.

Directeur Paul Oortwijn van brancheorganisatie NLingenieurs kijkt nog verder en zou het liefste komen tot een levensbestendig stelsel. Geef mensen het meeste geld in de periode dat ze voor de hoogste kosten staan, is zijn devies. Maak dus extra geld vrij voor gezinnen met dure kinderen en beëindig de automatische loonstijging tot aan het pensioen. Sterker nog: laat tijdens het pensioen gerust de uitkering geleidelijk verminderen omdat de behoefte aan geld met de opklimmende leeftijd van nature steeds geringer wordt.

De ideeën om de loonkosten te drukken, hebben grond. Veel ondernemingen staat immers het water aan de lippen. Toch moet een scherp onderscheid gemaakt worden tussen crisisingrepen en maatregelen voor de langere termijn. De aanpassing van de beloning kan alleen tot stand komen in goed overleg tussen de werkgevers enerzijds en de werknemers en hun vakbonden anderzijds. Wie daar anders over denkt, roept sociale onrust over zich af.

Dat de onderhandelingen over een nieuwe bouw-cao eind vorig jaar stukliepen – of liever gezegd helemaal niet plaatsvonden – maakt de situatie er niet makkelijker op. Werkgevers wilden hun voorstellen over onder andere vermindering van vakantie-, adv-, en seniorendagen graag met bouwbonden bespreken. Die kans werd hen echter niet gegeven. De bouw staat in brand, maar bonden willen niet helpen blussen, is het gevoel dat nu overheerst bij veel werkgevers. In dat licht moeten de pleidooien van Dura, De Jong en Oortwijn ook worden gezien.

Reageer op dit artikel