nieuws

Onderzoek naar aanpak verbeterd gescheiden riool

bouwbreed Premium

Vier gemeenten en hun waterschappen onderzoeken met Stichting Rioned en Stowa hoe ze de werking van hun verbeterd gescheiden rioleringen kunnen optimaliseren.

Het onderzoek moet uitwijzen hoe de vuilemissie kan verminderen en de werking van de waterzuivering kan verbeteren.

Gemeenten kunnen via het verbeterd gescheiden stelsel een deel van het regenwater naar de zuivering afvoeren. Ze voorkomen daarmee dat het eerste, relatief vieze regenwater ongezuiverd in het oppervlaktewater terechtkomt. De zuivering is het meest gebaat bij weinig vuil water.

Het ontvangende rioolstelsel is meestal een gemengd stelsel. Dat heeft een grotere kans op overstortingen en dus op vervuiling van het oppervlaktewater.

In Eindhoven, Dalfsen, Heerhugowaard en Duiven meten sensoren hoe vuil het regenwater is. Water- en rioleringbeheerders kunnen daarmee bepalen welk water naar de zuivering moet en welk naar het oppervlaktewater. Rioned en Stowa willen zo een discussie op gang brengen over onder meer de mate van sturing om de vuilemissie te verminderen en de zuivering te verbeteren.

Reageer op dit artikel