nieuws

Ondernemers zoeken grens van de cao op

bouwbreed

Bedrijven in de bouwsector zoeken steeds vaker de grenzen van de cao’s op, signaleren vakbonden. “Iedereen kijkt wat de mogelijkheden zijn.”

‘We zijn allemaal op zoek naar slagkracht’

Hoofdaannemers, onderaannemers en toeleveranciers; ze doen het volgens de vakbonden allemaal. “Verzoeken tot het afzien van loonsverhoging en het afstaan van vakantiedagen zien we steeds vaker”, zegt bestuurder Jeroen Vos van FNV Bouw. “Iedereen doet eraan mee.”

Algemeen directeur Chris Hendriks van Doorwin-dochter Tinga vroeg zijn personeel veertien vakantiedagen in te leveren. Het verzoek is onderdeel van een trend, signaleert hij. “We zijn allemaal op zoek naar slagkracht, manieren om de concurrentiepositie te verbeteren.”

Bestuurder Arthur Bot van CNV Vakmensen ziet dat vooral bedrijven in de hard geraakte betonsector, zowel de betonproductenindustrie als de betonmortel, collectieve afspraken met voeten treden. Zo meldde Betonson (Van Nieuwpoort) zijn personeel afgelopen zomer dat de in de cao afgesproken loonsverhoging van 1,75 procent niet doorging. Na overleg met de vakbonden werd dit besluit teruggedraaid. Over een soortgelijk verzoek bij de morteltak van Van Nieuwpoort wordt volgens vakbondsman Bot echter nog gediscussieerd. “We zijn zoals iedereen constant in gesprek met vakbonden”, zegt bestuurslid Peter Buitendijk van Van Nieuwpoort. “Iedereen bekijkt wat de mogelijkheden zijn.”

Afspraken

Van Nieuwpoort staat hierin niet alleen, blijkt uit een rondgang door Cobouw . Ook Mebin en BTE deden de afgelopen maanden pogingen aanvullende afspraken met het personeel maken. “We hebben de werknemers om een bijdrage gevraagd”, erkent BTE-directeur Bart van Melick. Hoe die er uitziet, wil hij niet specificeren. Het concern leeft de cao echter gewoon na, stelt de directeur. “We kijken wel wat de ruimte binnen de cao is.”

Bruil-directeur Alfons van Woensel, cao-onderhandelaar namens BFBN (betonproducten), erkent dat “er bedrijven zijn” die de cao wat al te creatief uitleggen. Een slechte zaak, vindt hij. “Onze handtekening staat onder die afspraak. Je hebt je daar aan te houden.” Zodra de BFBN constateert dat de cao wordt ontdoken, zal de vereniging met de onderneming in kwestie in gesprek gaan. “Tot nu toe is dat nog niet gebeurd.”

Reageer op dit artikel