nieuws

Mal geeft betonpaneel uiterlijk van baksteen

bouwbreed Premium

Na de productie kun je prefab betonpanelen bewerken met korrelig materiaal. Teneinde ze het uiterlijk te geven van een gemetselde wand.

Octrooi NL2008978 betreft een nieuwe methode voor het aanbrengen van een steensmotief op een betonnen wand. Bedenker is Rob Morssink, bij Morssink Bouwmaterialen verantwoordelijk voor productontwikkelig en verkoop. Het familiebedrijf is leverancier en producent van bouwmaterialen en betonproducten voor de agrarische sector en het op de vinding gebaseerde product is dan ook in eerste instantie bedoeld voor die sector. Morssink: “De laatste vier à vijf jaar hebben we in de agrarische bouw een omslag gezien van metselwerk naar prefab. Veel Nederlandse boeren willen daarbij toch de traditionele uitstraling van een stal en hebben daarom een voorkeur voor betonpanelen met een steenmotief. Er zijn al enkele fabrikanten die zo’n plaat kunnen leveren, maar wij konden dat nog niet. Ik heb een productiemethode bedacht, uitgaande van producten waar we al jarenlang ervaring mee hebben. Onze methode wijkt sterk af van andere fabrikanten, die het motief al aanbrengen bij het gieten. Na het aanvragen van het octrooi is de ontwikkeling wegens drukke werkzaamheden blijven liggen, maar een paar maanden geleden hebben we het weer opgepakt en we zijn nu volop bezig met de praktische uitwerking.”

In de octrooitekst wordt uitgegaan van een prefab betonnen wand die – na de productie – aan de beoogde buitenzijde een laagje korrelig, grijs, weerbestendig materiaal krijgt. Tegen de wand komt dan een stijve mal te hangen van rvs, met openingen die overeenkomen met in verband gemetselde stenen. Vervolgens worden mal en wand bespoten met een weerbestendig, korrelig, baksteenkleurig materiaal. De gebruikte materialen zijn bijvoorbeeld sier- of granietpleisters op basis van acrylaatharsdispersie, silicaatdispersie of polyurethaan. Na het verwijderen van de mal droogt het spuitmateriaal, waarna het kan worden afgewerkt met een doorzichtige coating.

Bij lezing van de tekst van het octrooi, kan het idee ontstaan dat het aanbrengen van het steens-motief ook mogelijk is op gestorte of prefab betonnen wanden van een reeds bestaand gebouw, maar dat is volgens de uitvinder niet de bedoeling. “Deze methode is puur ontwikkeld voor prefab betonpanelen; daarmee krijg je ook het mooiste effect. We kunnen die panelen na de productie wel vervoeren naar een andere locatie om daar het motief aan te brengen, maar ook dat doen we dan binnenshuis,” aldus Morssink.

Onlangs zijn afspraken gemaakt voor de eerste proefstal met het nieuwe product en de bouw begint waarschijnlijk over een paar maanden. Voor de toekomst voorziet de uitvinder ook mogelijkheden voor de woningbouw: “Ik heb een aantal partijen gesproken die daarin werkzaam zijn en ze zien het helemaal zitten. Maar ik doe het liever rustig aan en daarom beperken we ons voorlopig tot de agrarische sector.”

Reageer op dit artikel