nieuws

Leeuwarden helpt mkb bij aanbesteden

bouwbreed Premium

Leeuwarden biedt het mkb de helpende hand bij openbare aanbestedingen. Via vouchers steunt de gemeente lokale bedrijven financieel bij het inhuren van inkoopexpertise.

De gemeente heeft een potje van 100.000 euro opzij gezet en vergoedt maximaal 50 procent van de kosten. De praktijk leert dat veel kleine bedrijven aanhikken tegen inschrijven voor openbare of Europese aanbestedingen en uiteindelijk vaak afhaken, ook al zouden ze het werk prima kunnen uitvoeren. Ook moet de opdrachtgever inschrijvingen terzijde leggen vanwege relatief simpele basisfouten bij de procedure, zoals een vergeten een handtekening of verklaring.

“Dat is heel frustrerend voor beide partijen, maar het moet volgens de regels. Ook al is er vijftig of zestig uur gestoken in het uitwerken van een keurige offerte. Het aanbestedingsspel moet worden gespeeld door beide spelers en bij het midden- en kleinbedrijf schort het nog regelmatig aan kennis en ervaring. Met de voucher proberen we de helpende hand te bieden om de regels onder de knie te krijgen”, schetst inkoopexpert Zwart van de gemeente. Hulp van een externe deskundige kan dan uitkomst bieden. Door de helft van de kosten te vergoeden, hoopt de gemeente de drempel te verlagen om die stap te nemen. Voor zover bekend is het de eerste gemeente die de markt zo vergaand tegemoet komt.

Leeuwarden had vorige maand 35 lokale mkb’ers tegenover zich bij een voorlichtingsbijeenkomst waaronder straatmakers, schilders en bouwers. Veel van de bedrijven hadden al wel een relatie met de gemeente, maar vaak door 1 op 1 opdrachten of onderhandse aanbestedingen.

Voorwaarde om in aanmerking te komen voor een voucher zijn een inschrijving bij de Kamer van Koophandel, vestiging in Leeuwarden en maximaal vijftig werknemers. Het moet gaan om hulp bij openbare inschrijving van elke (overheids-)opdrachtgever, dus ook van een waterschap, school of corporatie.

De gemeente zelf is bezig de drempels te verlagen door alle inschrijvingen digitaal te laten verlopen. De verwachting is dat per 1 januari 2014 alle opdrachten via internet worden aanbesteed. “Dan verklein je verder de kans op fouten”, is de redenering. Nog nagedacht wordt over het opzetten van een carroussel van marktpartijen voor onderhandse opdrachten.

Reageer op dit artikel