nieuws

Heiwerk voor A4 Schiedam begint op Kethelplein

bouwbreed

Ruim een jaar na gunning van de A4 Midden-Delfland zijn gisteren de heiwerkzaaamheden begonnen. Bij het Kethelplein worden tussen 07.00 en 19.00 uur palen geslagen voor nieuwe viaducten. Het heien van de ruim vijfduizend palen duurt nog tot halverwege dit jaar.

< vervolg van pagina 1

Het heien zou eerst eind november beginnen, maar werd uitgesteld om de ontwerpen te verbeteren. Nu zijn alsnog de heiwerkzaamheden begonnen voor de landhoofden en tussensteunpunten bij de Laan van Bol’es en het Kethelplein. Om alle kunstwerken te realiseren is 125.000 kubieke meter beton nodig en 15.000 ton wapeningsstaal. Voor de 7 kilometer lange A4 wordt 2,2 miljoen kubieke meter zand en grond ontgraven, waarbij 1,7 miljoen kuub wordt hergebruikt in het project.

Bijzonder is dat voor de verdiepte delen geen heipalen nodig zijn, waardoor 11.000 heipalen minder nodig zijn dan oorspronkelijk berekend. Voor de landtunnel zijn 3000 heipalen nodig en voor de kunstwerken op het Kethelplein nog eens 2000.

Rijkswaterstaat gunde september 2011 de ontbrekende 7 kilometer snelweg tussen Delft en Schiedam voor ruim 300 miljoen euro aan het consortium A4All (Boskalis, Heij-mans en Volker Wessels). Het bedrag was de helft van het plafondbedrag van 600 miljoen euro dat was gereserveerd op de begroting.

Er is gekozen voor een design & construct-contract omdat toenmalig minister Eurlings geen extra jaar wilde verspillen aan de aanbestedingprocedure voor een dbfm-contract. De A4 kent met een aanlooptijd van ruim 50 jaar de langste aanlooptijd van een infraproject in de Nederlandse geschiedenis. Het beruchte zandlichaam bij Delfland ligt er al minimaal 40 jaar.

De twee afgevallen consortia schreven ruim 170 en 240 miljoen euro hoger in. De winnaar heeft een spectaculaire nieuwe bouwmethode bedacht waarbij gebruik wordt gemaakt van de bestaande kleilaag voor de tunnel van 2000 meter. Het project omvat naast de landtunnel een aqua- en ecoduct, een aantal kruisende kunstwerken, 12 kilometer aan geluidsschermen en het onderhoud aan de technische installaties de eerste acht jaar na oplevering.

Om er zeker van te zijn dat de gekozen methode uitvoerbaar is, zijn afgelopen jaar uitgebreide grond- en sonderingsonderzoeken uitgevoerd. Voor de tunneltechnische installaties werkt het consortium in een gezamenlijk team met Rijkswaterstaat om de tunnelstandaard met succes door te voeren. Het is het eerste tunnelcontract dat van meet af aan met de nieuwe Tunnelwet werkt.

Reageer op dit artikel