nieuws

‘Flats met doorgestorte galerij blijven risicovol’

bouwbreed

Een volgende instorting van een galerijvloerplaat, zoals op 23 mei 2011 van de Antillenflat in Leeuwarden, is niet uit te sluiten. Maar het risico kan worden vastgesteld met het protocol uit publicatie 248-2012 van CUR Bouw & Infra uit Gouda.

Dat stelt Dik-Gert Mans, voorzitter van de commissie die de publicatie heeft begeleid. Na de instorting zijn elf vergelijkbare flats in Leeuwarden onderzocht. Bij drie daarvan voldeed het draagvermogen van de doorgestorte galerijvloerplaten niet aan de regels voor bestaande bouw. Bij nog eens drie bleek het draagvermogen voldoende, maar werd putcorrosie in de hoofdwapening aangetroffen, zoals bij de Antillenflat. De galerijen van alle zes flats zijn nog steeds doorgestempeld.

“Als deze elf flatgebouwen in Leeuwarden representatief zijn voor de honderden vergelijkbare gebouwen in Nederland, dan is er veel risico”, aldus Mans. “Bij een kwart van alle flats met doorgestorte galerijen zou over maatregelen moeten worden nagedacht.” Hij noemt als voorbeeld het doorstempelen van de galerijen, doorkoppelen van de platen ter plekke van de dilataties of repareren van de constructie door het oplijmen of bijleggen van wapening.

“Alle eigenaren van zulke constructies zouden het stappenplan van het protocol moeten doorlopen. De gebruikers van het protocol kunnen hun rapporten opsturen naar het Platform Constructieve Veiligheid. Over een jaar kunnen we dan meer zeggen over de situatie in heel Nederland”, aldus Mans.

Het strooien van zout en het aanbrengen van een deklaag hebben bij de Antillenflat bijgedragen aan de schade. “Toch adviseren we niet om niet te strooien en geen deklaag aan te brengen”, aldus Mans. “Strooizout is niet goed voor beton, maar draagt wel bij aan de primaire veiligheid. En deklagen kunnen een goede afwatering bevorderen.”

Afwijkingen zoals een verlaagde ligging van de wapening en een verhoogd gewicht van de galerijplaat hebben een negatieve invloed op het draagvermogen, maar de kern van het probleem blijft putcorrosie. Die kan slechts door destructief onderzoek worden vastgesteld. Putcorrosie sloopt ongezien en onopgemerkt de wapening. “Zelfs de toepassing van ons protocol biedt geen absolute zekerheid”, bevestigt Mans.

Reageer op dit artikel