nieuws

Extra eiland beschermt Nijmegen

bouwbreed

Een gloednieuw eiland bij Nijmegen helpt het Waalwater in te dammen en behoedt de stad voor overstromingen. Minister Schultz gaf gisteren het startsein voor het miljoenenproject waardoor het waterpeil met een halve meter zal zakken.

Bouwcombinatie i-Lent, bestaande uit de bouwbedrijven Dura Vermeer en Ploegam gaat komende jaren aan de slag met het contract van 351 miljoen euro. Het project is door zijn omvang een van de grootste waterveiligheidprojecten van Europa.

De kade van Nijmegen staat bij hoog water regelmatig blank. Omdat in de toekomst te voorkomen, krijgt de rivier letterlijk meer ruimte. Er wordt een extra geul gegraven van 2,5 kilometer in de naastgelegen polder en tegelijk wordt de dijk bij Lent teruggelegd. Tussen de nieuwe vaarweg en de oude rivier in, ontstaat op deze manier nieuw land waarop weer ruimte komt voor huizen en horeca.

Ook komen er drie nieuwe bruggen en een nieuwe kade. De bestaande dijken hoeven niet hoger, want door de maatregelen zakt het waterpeil met 40 tot 50 procent en dat is afdoende voor extra waterpieken vanuit Duitsland.

De bouwcombinatie kreeg het contract vorige zomer gegund en gaat nu daadwerkelijk beginnen met de uitvoering. Eind 2015 moeten de werkzaamheden voor de waterveiligheid zijn afgerond; i-Lent moet het hele project uiterlijk augustus 2016 gereed hebben.

De komende jaren wordt steeds gelijktijdig op verschillende plekken en aan verschillende onderdelen gewerkt. Zo zal de nevengeul in verschillende stappen worden gegraven en ook de dijk wordt in delen aangelegd. Om files te voorkomen wordt voor de verlenging van de Waalbrug eerst een bypass gemaakt. De verlengde Waalbrug wordt – net als de twee andere bruggen – eerst op het land gebouwd. Pas daarna wordt de grond onder de bruggen weg gegraven. Materieel en materiaal wordt zoveel mogelijk per schip over water aangevoerd en via een aparte bouwweg op het werkterrein.

Om het project mogelijk te maken, werden veertig woningen, vijf glastuinbouwbedrijven, een visbedrijf en een garagebedrijf gesloopt. Twee jaar geleden werden de knopen doorgehakt om dit plan door te zetten. Daardoor werden twee andere ideeën om meer ruimte te creëren overbodig: de Gendtse Waard en de kribverlaging ten westen van Nijmegen sneuvelden in de planfase.

Dit project is een van de vele projecten van Ruimte voor de Rivier die moeten zorgen dat bewoners langs de rivieren in ons land droge voeten houden. De projectorganisatie voert de projecten uit samen met betrokken gemeenten. Daardoor krijgen de projecten meerwaarde voor natuur en recreatie. Nijmegen is in zoverre uniek dat hier de gemeente verantwoordelijk is voor de aanbesteding. Dat gebeurt uiteraard in nauw overleg met Rijkswaterstaat dat nu eenmaal de kennis over complexe aanbestedingen in huis heeft.

Reageer op dit artikel