nieuws

Drie keer op rij mager zeventje voor Waterstaat

bouwbreed

Rijkswaterstaat streeft waardering als professioneel opdrachtgever na van 70 procent van de marktpartijen. De markt geeft de dienst dit jaar het cijfer 6,7.

Voor de derde keer op rij scoort de dienst een mager zeventje als professioneel opdrachtgever. Dat is gisteren bekendgemaakt tijdens de jaarlijkse marktdag van Rijkswaterstaat, die dit jaar op de Infratech werd gehouden. De gedachte dat de dienst naar de markt toe komt, leverde veel positieve reacties op van de honderden gww-bouwers.

Het cijfer is nog steeds een stuk lager dan de minimale 7,5 die de dienst graag wil krijgen. Het rapportcijfer bleef de twee jaar daarvoor steken op een matige 6,8, gegeven door duizend opdrachtnemers in de gww-sector.

Rijkswaterstaat kampt met krimpende budgetten, maar besteedt jaarlijks nog altijd tussen de drie en vier miljard euro aan in een kleine driehonderd contracten. Dit jaar gaat de machtige opdrachtgever ervaring opdoen met de nieuwe, centraal aangestuurde organisatie. Het verwijt van “een veelkoppig monster” is hard aangekomen.

De bedoeling is nog vaker één gezicht naar de markt te tonen en dat zou op korte termijn moeten leiden tot zichtbare verbeteringen in de samenwerking tussen de markt en Rijkswaterstaat.

Samen naar oplossingen zoeken, klinkt logisch, maar is na een jarenlange traditie van cowboycultuur en meerwerkgevechten niet vanzelfsprekend. De nijpende economische omstandigheden spelen het nastreven van samenwerking niet in de kaart.

De strooptocht naar gevulde orderportefeuilles zorgt er wel voor dat Rijkswaterstaat meer gegadigden krijgt voor opdrachten. Daarmee is toch een van de nagestreefde doelen bereikt. Bij alle grote contracten dingen de buitenlandse spelers mee en Rijkswaterstaat probeert tegelijk ook actief het midden- en kleinbedrijf aan boord te houden. Zo gelden geen zwaardere eisen voor combinaties en is de aansprakelijkheid voor kleine partijen beperkt tot 10 procent van de aanneemsom.

Duidelijk palet

De omslag naar meer gebundelde contracten en een regiefunctie voor de opdrachtgever hebben de afgelopen jaren al geleid tot een vrij duidelijk palet van opdrachten en contractvormen.

Bij nieuwe projecten werkt de dienst uitsluitend met desing& construct- en dbfm-contracten en in de onderhoudssector domineren prestatiecontracten en e&c-contracten. Voor diensten en leveringen wordt zoveel mogelijk gewerkt met raam- en mantelovereenkomsten.

Daarbij wordt alleen gewerkt met de economisch meest voordelige aanbieding waarbij ruimte is voor de levenscyclus, duurzaamheid en kwaliteit. Steeds serieuzer wordt gewerkt met het meewegen van prestaties bij eerdere opdrachten, waarbij de focus ligt op de samenwerking. Vanaf volgend jaar verwacht Rijkswaterstaat de resultaten te kunnen gebruiken bij de pre-selectie van nieuwe opdrachten.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels