nieuws

Civieltechnici komen na hun studie redelijk snel aan werk

bouwbreed

De arbeidsmarktperspectieven voor jonge civieltechnici blijven relatief gunstig, ondanks de afnemende vraag naar arbeidskrachten.

Dat constateert Jelmer in zijn tweejaarlijkse arbeidsmonitor. Een van de redenen hiervoor is de relatief geringe concurrentie van collega-werkzoekenden. Jelmer is gespecialiseerd in het aanbieden van traineeships in de civiele techniek.

Starters op de arbeidsmarkt deden er in 2012, vergeleken met 2010, wel wat langer over om een bij hun vakgebied passende baan te vinden. Toch had nog 60 procent dat binnen vier maanden voor elkaar. Na een jaar was 93 procent onder de pannen.

De relatief hoge leeftijd van de werkende civieltechnici blijkt een opsteker voor de aankomende generatie. De in verhouding weinige jonge civiel ingenieurs mogen zich, juist mede hierdoor, verheugen in een grote belangstelling.

De vraag kan nog toenemen omdat de komende jaren veel zestigplussers met pensioen gaan. Of daardoor ook echt krapte op de arbeidsmarkt ontstaat, is niet zeker. Het ziet er namelijk naar uit dat de vraag naar civieltechici de komende tijd nog enigszins afneemt.

Reageer op dit artikel