nieuws

‘Bouwproject mislukt door passieve bestuurder’

bouwbreed

Veel bouwprojecten mislukken, omdat bestuurders zich te passief opstellen.

“Ze willen ondernemers wel helpen, maar het lukt ze niet. Er is een cultuuromslag nodig.” Dat zegt Harm Borgers, directeur bij AT Osborne. “We horen wel over projecten die procedureel succesvol verlopen, maar over projecten die vastlopen door gebrek aan meewerkende cultuur bij overheden, horen we zelden iets.”

“Een wethouder zou zich meer kunnen opstellen als ceo van de overheid. Iemand die alle neuzen dezelfde kant op krijgt bij omvangrijke projecten. In Vlaardingen, Rotterdam en Almere zie ik wel goede voorbeelden”, meent Borgers. Hij werkte mee aan een evaluatie van de in 2010 ingevoerde Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Reageer op dit artikel