nieuws

Afwijking tunnelwet mogelijk

bouwbreed Premium

Tunnelbeheerders mogen afwijken van de gestandaardiseerde uitrusting voor tunnelveiligheid als zij innovatieve technieken willen toepassen. Dat schrijft minister Schultz (infrastructuur) in antwoord op vragen van de Tweede Kamer.

Tunnels die belangrijke schakels vormen in het Trans Europese Netwerk (TEN) en langer zijn dan 500 meter vallen onder de Europese richtlijn voor tunnelveiligheid. Slechts bij hoge uitzondering kunnen deze tunnels worden uitgezonderd van de verplichte standaarduitrusting. Een van die uitzonderingen is de toepassing van innovatieve technieken door de tunnelbeheerder. Het college van Burgermeester en Wethouders moet daarvoor een verzoek indienen bij de Europese Commissie, die vervolgens toestemming verleent. Ook als de richtlijn maatregelen vereist die onevenredig duur of technisch onmogelijk zijn is afwijking toegestaan. Bij tunnels tussen de 250 en 500 meter mag alleen van de standaard worden afgeweken als de tunnel met de standaardmaatregelen alsnog niet aan de Nederlandse veiligheidsnorm voldoet.

Zo’n twintig bestaande tunnels moeten gerenoveerd worden om aan de Europese richtlijn voor tunnelveiligheid te voldoen. Dat bleek al eerder uit een inventarisatie. Dat werk echter allemaal voor 2014 uitvoeren leidt tot grote marktdruk. De minister besloot daarop dat deze tunnels daarom tot 1 mei 2019 de tijd krijgen om aan de Europese regels te voldoen. De bestaande rijkstunnels voldoen allemaal al wel aan de landelijke norm.

De kosten van de Nederlandse standaard bovenop de Europese richtlijn zijn moeilijk te vergelijken, schrijft de minister, omdat de Europese richtlijn geen concrete norm stelt zoals de Nederlandse wetgeving wel doet. De wet sluit aan bij de Nederlandse praktijk. De Europese eisen liggen lager. De tunnels waar de richtlijn op van toepassing is, die van 500 meter of langer, voldoen per volgend jaar allemaal aan die richtlijn. Zo’n twintig tunnels vallen niet onder de Europese eisen, maar wel onder de Nederlandse norm.

Overigens hebben tunnelbeheerders van niet-rijkstunnels, zoals gemeenten en provincies, bedongen dat zij voor hun eigen ondergrondse verbindingen een aparte standaard kunnen opstellen. Dat was in eerste instantie wel de bedoeling van de minister. Dit voornemen leidde tot protest van onder meer de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).

Reageer op dit artikel