nieuws

Aanpassing van lonen ook na pensionering

bouwbreed

Directeur Paul Oortwijn van NLingenieurs verbreedt de losgebarsten beloningsdiscussie tot de periode na de pensioengerechtigde leeftijd. Iemand van 85 heeft volgens hem minder financiële armslag nodig dan een persoon van 65.

‘Iemand van 85 heeft minder nodig dan 65-jarige’

“De discussie moet breder zijn dan salariëring naar de ruimte die de markt biedt. De dienstverbanden worden steeds korter, de mobiliteit neemt toe en de zelfstandigen zonder personeel hebben een belangrijke plaats gekregen.”

Oortwijn bepleit een systeem dat, meer dan nu het geval is, rekening houdt met de behoefte van werknemers. “In de periode dat er kinderen zijn en die onderwijs volgen, is de behoefte aan meer inkomen hoger dan daarna. In dezelfde periode moet ook het meeste geïnvesteerd worden in huisvesting. Op latere leeftijd zou een wat lager inkomen geen problemen hoeven op te leveren, mits je daar op hebt geanticipeerd.”

Grontmij

De directeur van NLingenieurs reageert met zijn standpunt op de visie van directeur Ton de Jong van Grontmij Nederland. De Jong werkte voor zijn overstap naar de ingenieursbranche bij Capgemini, een bedrijf dat korten wil op de lonen van de (oudere) minder door de markt gevraagde werknemers. “Ik kijk niet op dat de discussie over de beloning begonnen is in de sector informatietechnologie. Andere sectoren zullen zeker volgen.” De Jong bepleit flexibilisering van de beloning door een gedeelte variabel en afhankelijk van de individuele marktwaarde te maken.

“Grote mannen gebruiken vaak grote woorden. Maar die leiden doorgaans niet tot grote daden”, relativeert vice-voorzitter Piet Fortuin van CNV Vakmensen. “Heel bijzonder dat Grontmij met zo’n standpunt komt. Het bedrijf draait al jaren niet lekker, stoot mensen af en sluit vestigingen. Blijkbaar moet er nog een rondje overheen. Waarom had je in de goede tijd geen discussie over het bijplussen van de lonen? Wij zijn altijd bereid geweest om met onze afspraken maatwerk te leveren. Als we gaan bezuinigen, moeten we het ook hebben over de hoge salarissen van de directie.”

> pagina 7: witteveen+bos werkt al met marktwaarde

Reageer op dit artikel