nieuws

Aanpasbaar spuitpistool

bouwbreed Premium

Een slim ontworpen spuitpistool voor kit of ééncomponentenlijm valt eenvoudig om te bouwen naar een versie voor tweecomponentenlijm. Het omgebouwde pistool is ook weer eenvoudig terug te veranderen.

Een standaar d spuitpisool voor lijm, verf of kit is niet geschikt voor het spuiten van tweecomponentenlijm. “Er bestaan wel spuitpistolen voor tweecomponentenlijm, maar die zijn aanzienlijk gecompliceerder en hebben een groter aantal bewegende delen dan een pistool voor eencomponentlijm,” schrijft Tonnie Zaarbelink in octrooiaaanvrage NL2006290.

Zaarbelink – technical manager bij Saba, producent van lijmen en kitten voor industriële en bouwkundige toepassingen – wilde ook voor tweecomponentenlijm een spuitpistool met een minimum aan bewegende delen. Een die daardoor minder storingsgevoelig zou zijn dan de bestaande producten. Uiteindelijk kwam hij uit op een spuitpistool voor eencomponentproducten dat eenvoudig en snel is te veranderen in een spuitpistool voor tweecomponentenlijm. De trekker van het pistool in de eencomponentversie bedient twee evenwijdige, langwerpige open-sluitmechanismen: een voor de lucht en een voor de kit of de eencomponentlijm. Het apparaat heeft een spuitmond voor het te spuiten product en een luchtkap met twee spuitmonden voor lucht. Lijm en lucht staan beide onder druk. Bij de ombouw naar een spuitpistool voor tweecomponentenlijm vervang je de luchtkap door een exemplaar waarin een van de luchtspuitmonden is vervangen door een iets ruimere versie die is gecombineerd met een spuitmond voor de tweede lijmcomponent. Daarnaast vervang je het sluitstuk van het open-sluitmechanisme voor de lucht door een speciaal aanzetstuk. Dit aanzetstuk heeft een open-sluitmechanisme dat in het verlengde ligt van het open-sluitmechanisme voor lucht en er gelijktijdig mee wordt bediend. Het aanzetstuk heeft bovendien twee aansluitingen: een voor de aanvoer van de tweede lijmcomponent naar het mechanisme en een voor een slang die de doorgelaten lijmcomponent toevo ert aan de extra spuitmond in de luchtkap.

Saba

Door drukke bezigheden heeft Zaarb elink helaas geen tijd om een nadere toelichting geven op zijn spuitpistool. Bijvoorbeeld over de vraag of het inderdaad minder storingsgevoelig blijkt te zijn dan de bestaande spuitpistolen voor tweecomponentenlijm. Wel wordt duidelijk dat Saba zijn vinding in het assortiment heeft opgenomen onder de naam ‘saba 142 spuitpistool’. Daarbij moet ‘142’ worden uitgesproken als ‘one four two’ of eigenlijk ‘one for two’, wat duidelijk verwijst naar de twee verschillende pistolen die je krijgt als je er eentje koopt. Belangstellenden kunnen het aanschaffen of krijgen het pistool in bruikleen als ze een soort tweejarig samenwerkingsverband aangaan met het bedrijf. Op de website van Saba is evenwel niets over het product terug te vinde n.

octrooinummer: NL2006290

houder: SABA, Dinxperlo

uitvinder: A. W. Zaarbelink

Reageer op dit artikel