nieuws

‘Aanpak Amerika biedt Nederland mogelijk soelaas’

bouwbreed

De Amerikaanse aanpak van onder meer problemen op de woningmarkt en van gebieds- en bedrijfsontwikkeling biedt mogelijkheden voor Nederland. Dat concluderen Hanneke Schreuders en Anne Jo Visser van Platform 31 in hun onderzoek ‘The American way: leren van Detroit en New York.’

Platform 31 is de fusieorganisatie van KEI, Nirov, SEV en Nicis Instituut. Volgens de onderzoekers kunnen de vele mogelijkheden die particuliere initiatieven hebben in de Verenigde Staten ook in Nederland soelaas bieden voor een aantal problemen. Daarom worden dit jaar verschillende mogelijkheden nader onder de loep genomen door Platform 31.

Zo kijken de onderzoekers naar de mogelijkheden die de werkwijze van de Fifth Avenue Committee (FAC) uit New York biedt voor Nederland. De FAC is een particuliere organisatie die onder andere optreedt als gebiedsontwikkelaar.

De FAC-medewerkers zoeken naar ongebruikte plekken in een wijk waar nog goedkope woningen of maatschappelijk vastgoed kan worden gebouwd. Een taak die wordt gefinancierd vanuit de regionale of provinciale overheid.

Een andere Amerikaanse werkmethode die wordt onderzocht is het systeem van leefbaarheidsbudgetten die groepen bewoners in New York kunnen aanvragen om hun woonomgeving te verbeteren. Dit zogeheten participatory budgetting is een methode die volgens de onderzoekers uitwerking verdient in Nederland. Op deze manier kunnen bewoners worden betrokken bij onder meer het verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte.

Ook biedt deze werkwijze mogelijkheden om de veiligheid te stimuleren door bewoners te laten aangeven waar extra beveiligingscamera’s nodig zijn.

De Amerikaanse aanpak kan in ons land niet een op een worden overgenomen. Zo moet de in de Verenigde Staten ver doorgevoerde decentralisatie van overheidstaken niet worden gevolgd. “Goed wonen en werken heeft een ander uitgangspunt dan in Nederland”, stellen Schreuders en Visser. “Amerikanen laten makkelijker gebieden verrommelen, maar hebben ook een aantal concepten die in Nederland zouden kunnen werken.”

Reageer op dit artikel