nieuws

Afspraken energiebesparing nodig

bouwbreed

-Het Europees Parlement wil dat er bindende afspraken per land komen over doelstellingen voor energiebesparing in onder meer overheidsgebouwen. Daar gaat nu over onderhandeld worden.

Momenteel kent de Europese Unie een overigens niet-bindende doelstelling van 20 procent energiebesparing in 2020. De Europese Commissie heeft echter al laten weten dat als er verder niets gebeurt, slechts de helft wordt gehaald.

Voor het parlement, dat vorig jaar al voorstelde om de Europese doelstelling bindend te maken, is dit aanleiding om te proberen de doelstelling te vertalen naar doelen per land en die ook bindend te maken. Behalve overheidsgebouwen kunnen ook andere sectoren zoals woningen bijdragen.

Volgens rapporteur Claude Turmes geeft het parlement hiermee een belangrijk signaal af richting de lidstaten omdat er een rote meerderheid, verdeeld over vrijwel alle partijen, achter staat. Bovendien is het niet alleen goed in de strijd tegen klimaatverandering, maar ook nog eens goed voor de portemonnee van consumenten als die een lagere energierekening krijgen.

“Energie-efficiëntie biedt mogelijkheden voor het scheppen van banen vooral in de bouwsector. Regeringen hebben nu de keuze, bescherming van de burgers tegen ‘energie-armoede’ en banencreatie of toestaan dat de grote energiebedrijven steeds meer winsten maken”, aldus Turmes.

Ook speelt een rol dat de Europese instanties en ook menig lidstaat zich hard maakt om minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen die grotendeels geïmporteerd moeten worden. Ook komen ze vaak uit regio’s waar de stabiliteit niet altijd even groot is.

Dat is meer dan genoeg reden voor het Europees Parlement om te kijken naar aanpassing van de energierichtlijn voor gebouwen. Daarin kunnen bepalingen worden opgenomen die lidstaten dwingen om meer te doen aan energiebesparing, zowel in overheidsgebouwen als in de bestaande woningvoorraad. Volgens de hernieuwde richtlijn moeten lidstaten beginnen met 2,5 procent van hun totale vloeroppervlak publieke gebouwen te renoveren met als resultaat forse energiebesparing. Daar moeten ze vanaf 2014 mee beginnen.

Daarnaast zullen ze bij aanbestedingen of bij huur van gebouwen moeten uitgaan van levensloopkosten. Daarmee wordt bijna automatisch bereikt dat het gaat om energie-efficiënte gebouwen en spullen.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels