nieuws

GeoCrete-verharding voldoet als agrarisch pad

bouwbreed

Een gestabiliseerde GeoCrete-verharding met een dubbele bitumineuze slijtlaag blijkt te voldoen als agrarisch kavelpad.

Dat blijkt uit een rapport van de ETC Adviesgroep, die in opdracht van Projecten LTO Noord de aanleg en het gebruik van twee kavelpaden in Abcoude heeft gemonitord. Het ging om een verbreding van een bestaand pad en de aanleg van een compleet nieuw kavelpad.

De overheid verleende een subsidie in het kader van het gebiedsprogramma De Venen 2007-2013. De techniek wordt ook wel ‘natuurlijk beton’ genoemd. De bestaande bodem wordt omgewoeld en een mix van cement en bodemstabilisatoren toegevoegd. Zo ontstaat een harde en stabiele fundering. Een bescheiden toplaag is daarna voldoende voor het opdrijven van koeien en rijden met zware landbouwmachines.

De aanleg van een kavelpad met GeoCrete en een dubbele bitumineuze slijtlaag kost slechts 40 procent van een traditionele asfaltweg, staat in het rapport. De techniek wordt zonder afvoer en met beperkte aanvoer van grond en andere producten uitgevoerd. Bovendien kan de bodem in de toekomst weer omgewoeld worden en daarna als gewone grond gebruikt worden. De grondstoffen voor de kavelpaden zijn geleverd en het werk is uitgevoerd door Terra Stab uit Beek en Donk.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels