nieuws

‘Werkloze leermeester nuttig op school’

bouwbreed Premium

Leermeesters die hun baan verliezen, moeten aan de slag kunnen in de werkplaatsen van de opleidingsbedrijven. De vaste instructeurs die daar werken, zitten dringend verlegen om assistentie.

Dat is de gedachte achter een voorstel om bij wijze van crisismaatregel de inzet van werkloze bouwvakkers bij de scholingsinstituten mogelijk te maken. Het idee is afkomstig van opleidingsbedrijven in Overijssel.

Gedeputeerde Theo Rietkerk van deze provincie werpt zich al op als fervent pleitbezorger hiervoor. Hij wil zich bij de verantwoordelijke ministers sterk maken om de formele belemmeringen op te heffen.

Directeur Jan Willem Aardema van opleidingsbedrijf SSB in Enschede verklaart: “Het zou al heel mooi zijn als het bij wijze van crisismaatregel voor bijvoorbeeld het komende halfjaar of het komende jaar formeel mogelijk wordt gemaakt.”

Leerlingbouwvakkers in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) slagen er in deze tijd nauwelijks in om voor hun vier verplichte dagen praktijk aan de slag te raken bij een aannemer. In plaats daarvan oefenen ze hun praktijk in de schoolwerkplaatsen, oorspronkelijk bedoeld voor instructie tijdens de ene officiële schooldag per week.

De leermeesters van bouwbedrijven ondervinden even goed de gevolgen van de problemen in de aannemerij. Ze worden werkloos en zouden daarom, is de gedachte, de leerlingen naar de schoolwerkplaatsen moeten kunnen volgen.

Geld

Mensen in betaalde dienst nemen voor de begeleiding is ondenkbaar. Daarvoor is geen geld. Leerlingen die de bbl volgen en noodgedwongen in een gesimuleerde omgeving werken, behouden hiervoor hun in de cao geregelde salaris. Maar omdat ze niet echt werken, staat daartegenover geen productiviteit. Om die reden vormt de bbl nu al een financiële molensteen om de nek van de opleidingsbedrijven.

> pagina 7: Werk met behoud van uitkering, het komt terug

Reageer op dit artikel