nieuws

Werkgevers: Bouw-cao moet beter concurreren

bouwbreed Premium

De cao bouwnijverheid is niet meer van deze tijd. Althans, dat vinden de werkgevers. De nieuwe cao moet vooral goedkoper. De huidige afspraken zijn volgens de brancheorganisaties te duur en te weinig flexibel om te kunnen concurreren.

Kostenverlaging. Het woord komt veelvuldig op de wensenlijst van de werkgevers. De nood is hoog, stellen de werkgevers. Sinds de crisis is het aantal werknemers onder de bouw-cao met circa 43.000 afgenomen. Dat komt door saneringen, maar ook de concurrentie van cao’s van aanpalende sectoren speelt een rol, stellen de brancheverenigingen.

Met name het “grote aantal” niet productieve dagen die doorbetaald moeten worden is de bedrijven een blok aan het been, stelt Bouwend Nederland in een brief aan zijn leden. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om vermindering van roostervrije dagen, palliatief- en rouwverlof, loondoorbetaling bij ziekte en seniorendagen. Bouwend Nederland neemt in zijn brief een 55-jarige bouwvakker met gemiddeld ziekteverzuim (5 procent) als voorbeeld. Deze werknemer heeft recht op seniorendagen en werkt daardoor vier dagen in de week. Zijn schoonmoeder overlijdt en het bedrijf waar hij werkt heeft twee weken collectieve bedrijfssluiting rond de kerst. Al met al is de bouwvakker van de 260 werkdagen in 2012 82 dagen doorbetaald afwezig, berekent de brancheorganisatie.

Dit leidt volgens Bouwend Nederland tot “uurtarieven die niet meer aansluiten bij het prijsniveau in de markt”.

Vergoedingen

Naast het verminderen van de verlof- en verzuimregelingen zetten de werkgevers in op terugschroeven van de vergoedingen. De brancheorganisaties willen voortaan alleen “voor het werk noodzakelijke kosten” vergoeden. Daarnaast dient de reisurenvergoeding aangepast te worden, zodat bedrijven voor werken die verder weg liggen in aanmerking kunnen komen. Bovendien moeten de leerlingsalarissen omlaag en de mogelijkheid voor maatwerk en interne flexibiliteit worden vergroot. Zo willen de bedrijven af van het “beklemmende venster” van 8 uur werken per dagen en 40 uur per week.

CNV Vakmensen en FNV Bouw hebben de onderhandelingen over de nieuwe cao stopgezet. “Wij willen geen tijd spenderen aan langdurige onderhandelingen over verslechteringsvoorstellen van werkgevers die in onze overtuiging niet leiden tot bestrijding van de crisis”, luidt de verklaring. Als het aan de vakbonden ligt blijft de huidige cao ook in 2013 gewoon van kracht.

Reageer op dit artikel