nieuws

Vrije dagen leveren kapitaal op voor ziekenhuis in Cambodja

bouwbreed

Vrije dagen leveren kapitaal op voor ziekenhuis in Cambodja

Stichting Toetssteen roept de bouw op vrije dagen in te leveren voor de realisering van een ziekenhuis in Cambodja. De Bouwcombinatie Nieuwbouw Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam heeft de actie als eerste omarmd, melden Cor Hoogeveen (Eterno Terrazzo) en Giulio Tomaello (terrazzobedrijf C. Tomaello),die in Cambodja ook huizen bouwen voor de allerarmsten.

In twee jaar tijd heeft de stichting al tweehonderd huizen gerealiseerd. Eens per jaar reist een ploeg werknemers uit de bouw naar Cambodja om daar eenvoudige doch solide woninkjes op palen te realiseren. De stichting zet zich tevens in voor een goede drinkwatervoorziening.

De nieuwe levensomstandigheden maken voor de bevolking een enorm verschil, vertelt Cor Hoogeveen: ‘‘Er kan nu vaker worden geoogst en dat levert meer inkomen op. Er is nu ook geld om de kinderen naar school te laten gaan.’’ Eind januari 2013 reist een vers team vrijwilligers naar Cambodja om een nieuwe reeks woningen te realiseren. In Cambodja werkt de stichting samen met de Tabitha Foundation, geleid door Janne Ritskes. Zij initieerde ook de actie voor het ziekenhuis. Hoogeveen: ‘‘Toen zij enkele jaren geleden borstkanker kreeg, ontdekte ze dat er in Cambodja geen goede behandeling mogelijk is. Ze moest uitwijken naar Singapore. Tijdens haar ziekbed besloot zij een actie op te zetten om haar regio een eigen ziekenhuis te bezorgen.’’

Het eerste geld is inmiddels binnen. De eerste palen voor het vrouwenziekenhuis Nokor Tep vlak bij Phnom Penh zitten al in de grond. Stichting Toetssteen steunt de ziekenhuisbouw met de actie Langlevejouwvrijedag! Het idee erachter is dat werknemers in de bouw een vrije dag inleveren voor het goede doel en dat de werkgever de tegenwaarde in geld overmaakt naar de stichting Toetssteen. Hoogeveen: ‘‘Wij vragen geen geld, want in deze crisistijd houdt iedereen de hand op de knip. Maar veel werknemers hebben vrije dagen die ze niet kunnen of willen opnemen. We hopen dat ze één dag of meer willen opofferen.’’ Van deze aanpak profiteert iedereen, zegt Hoogeveen. Het beoogde ziekenhuis komt een stapje dichterbij, de werknemer is blij dat hij een goed doel steunt zonder contanten in te leveren en de werkgever houdt zijn personeel en productie op sterkte en hoeft geen dure invalkrachten in te huren.

Onder het motto ‘‘wij een ziekenhuis, zij een ziekenhuis’’ heeft de Bouwcombinatie Nieuwbouw Erasmus MC (Ballast Nedam Bouw en BAM Utiliteitsbouw) zich achter de actie geschaard. De combinatie gaat alle bij de bouw van het Rotterdamse ziekenhuis betrokken bedrijven uitnodigen ook mee te doen. Hoogeveen verwacht een grote respons. ‘‘Op één bouwvergadering werd in een mum van tij d 6000 euro aan vrije dagen opgehaald.’’

Reageer op dit artikel