nieuws

Volop kansen voor klimaatdoelen waterschappen

bouwbreed Premium

Waterschappen hebben nog heel veel mogelijkheden om hun klimaatdoelstellingen te halen. Vooral windenergie kan nog een forse bijdrage leveren, blijkt uit de klimaatmonitor van de Unie van Waterschappen.

De waterschappen zijn goed op weg om de doelstellingen van het Klimaatakkoord te halen. In de periode 2005-2020 streven zij naar een verbetering van de energie-efficiency van minimaal 30 procent, gemiddeld 2 procent per jaar. Daarbij gaat het zowel om energiebesparing als om de inzet van duurzame energie.

Alleen al de jaarlijkse besparingen in proces en keten bedragen nu 2 procent per jaar, heeft Arcadis voor de Unie van waterschappen berekend. Eigen opwekking van duurzame energie leverde tot nu toe 0,9 procent op.

In de waterzuivering is het aandeel duurzame energie gestegen van 27 naar 90 procent. Maar dat is het gevolg van de massale overstap naar inkoop van groene energie. Aan eigen opw ekking van duurzame energie wordt in de afspraken meer gewicht toegekend dan aan inkoop van groene energie omdat dit veel meer inspanningen vergt. Door nu in te zetten op eigen opwekking is volgens Arcadis een verbetering van 30 procent in 2020 haalbaar.

De sector is overigens druk doende om eigen opwekking van duurzame energie te realiseren. Dat is ook nodig omdat volgens de afspraken de waterschappen in 2020 voor 40 procent van hun energie zelfvoorzienend moeten zijn. Die kansen zijn er ook. Zo’n 29 van de 350 rioolwaterzuiveringsinstallaties liggen binnen het zoekgebied voor windenergie. Daar zijn zes tot negen windmolens op te stellen. Die leveren tussen de 5 en 7 procent van de totale energiebehoefte van de waterschappen.

Dat wil echter niet zeggen dat bij de resterende 321 rioolwaterzuiveringsinstallat ies geen windenergie toegepast zou kunnen worden. Daarnaast is de theoretische capaciteit op dijken groot. Hier vormt veiligheid een belangrijke belemmering.

Het theoretisch potentieel voor zonne-energie is zeer groot tot 70 procent van het totale elektriciteitsverbruik van de waterschappen. Rioolwaterzuiveringsinstallaties zijn echter grootverbruikers en betalen dus een zeer laag tarief. Daardoor is zonne-energie minder interessant.

Waterschappen hebben echter ook andere objecten waar minder elektriciteit wordt verbruikt waardoor zonne-energie wel interessant is. Bovendien komt er een nieuwe zogenoemde salderingsregeling waarbij de opgewekte energie op andersmans daken ook verrekend mag worden met het eigen energieverbruik. Dat maakt samenwerking tussen waterschappen en burgercoöperaties mogelijk interessant.

Reageer op dit artikel