nieuws

Volgend jaar 1,3 miljard meer naar groene energie

bouwbreed Premium

De overheid trekt volgend jaar 3 miljard euro uit voor de subsidieregeling duurzame energie (sde+). Dat schrijft minister Henk Kamp (economische zaken) in een brief aan de Tweede Kamer.

Het subsidiebedrag valt 1,3 miljard euro hoger uit dan de subsidie voor dit jaar.

De subsidie is bedoeld om de productie van relatief goedkope groene energie te stimuleren. Het gaat om elektriciteit, gas of warmte die relatief goedkoop is op te wekken. Ondernemers die energie produceren die niet of zeer weinig schadelijk is voor het milieu, komen voor een bijdrage in aanmerking.

Dit jaar toonden ondernemers massale belangstelling voor de subsidie. In totaal kwamen aanvragen binnen voor 4 miljard euro, terwijl er 1,7 miljard euro in het subsidiepotje zat. Hiermee kon 99 procent van de aanvragen gehonoreerd worden. Het geld ging voor een groot deel op aan hernieuwbare-warmteprojecten. Het betreft projecten die veel tijd kosten. Hierdoor bestaat het risico dat de voornemens niet worden waargemaakt. Om te voorkomen dat hierdoor geld verloren gaat, wordt geprobeerd problemen vroegtijdig op te sporen. “En de betreffende middelen in te zetten voor vervangende projecten.”

Verder meldt de minister dat subsidie op windenergie afhankelijk is van de locatie. Hoe meer wind, hoe minder subsidie. Door zo te werken kunnen windenergieprojecten beter onderling concurreren.

Met het inzetten van subsidie wil de regering bereiken dat Nederland in 2020 16 procent duurzame energie opwekt. Dat is bijna vier keer zoveel als momenteel.

Bedrijven kunnen de financiële tegemoetkoming vanaf 1 april 2013 aanvragen. Het is de bedoeling de subsidieregeling de komende jaren voort te zetten. De sde+ wordt gefinancierd via een opslag op de energierekening, vermoedelijk al per januari.

Reageer op dit artikel