nieuws

Theorie Bouwbesluit overzichtelijk in beeld

bouwbreed

Was de vorige versie nog vooral een voorbeeldenboek, de auteurs van de nieuwe uitgave ‘Verbeelding Bouwbesluit 2012 Brandveiligheid’ hebben een verdiepingsslag gemaakt.

Met de inwerkingtreding van het nieuwe Bouwbesluit dit jaar is op het gebied van brandveiligheidsvoorschriften veel gewijzigd, geeft Johan van der Graaf, lid van het auteursteam en werkzaam bij Nieman Raadgevende Ingenieurs, aan. “Behalve dat het allemaal op een andere manier is opgeschreven, is bijvoorbeeld de hele vluchtsystematiek logischer opgebouwd, maar desondanks niet minder ingewikkeld. Bij het Bouwbesluit 2003 was het een complex verhaal en het stond er ook nog eens heel erg versnipperd in. De samenhang ontbrak nog wel eens.”

De auteurs van de reeks Bouwbesluit Praktijk, waarvan de net verschenen uitgave over de brandveiligheid de eerste is, beogen de theorie uit het Bouwbesluit door middel van tekeningen in beeld te brengen. Dit vanuit de wetenschap dat met name ontwerpende en uitvoerende partijen vaak visueel zijn ingesteld. Het idee om het Bouwbesluit in veelal schematische illustraties tot uitdrukking te laten komen, is destijds volgens Van der Graaf spontaan bij een aantal praktijkmensen ontstaan. Dat heeft geresulteerd in een voorbeeldenboek van knelpunten in het Bouwbesluit 2003.

Duidelijk

De nieuwe uitgave kenmerkt zich door een duidelijke opzet: op de linkerpagina staat steeds de tekst van een artikel, inclusief toelichting; de rechterpagina is gereserveerd voor de bijbehorende (kleuren)illustraties. In gele blokjes staan per artikel praktijkgerichte aandachtspunten vermeld.

Van der Graaf schreef het boekwerk samen met Rien van Overveld en collega’s bij Nieman Daphne Hellendoorn en Lieuwe de Witte. Van Overveld heeft als civiel ingenieur aan de wieg gestaan van het eerste Bouwbesluit.

Reageer op dit artikel