nieuws

Systems engineering is teamwork

bouwbreed Premium

Systems engineering is teamwork

Binnen de gww-sector is vaak onduidelijkheid over de rollen en competenties van de systems engineer. Op de vraag van een projectteam ‘wie nu de systems engineer is’ wordt vaak degene die het eisenmanagement doet als systems engineer beschouwd. Vanuit de kennis over systems engineering en de toepassingen in andere sectoren is dit een vreemde en onjuiste conclusie. Systems engineering doe je namelijk samen.

De special interestgroep gww heeft zich als doel gesteld om systems engineering praktisch toepasbaar te maken in de gww. Bij het toepassen rijzen er twee vragen: wat moet je precies doen en wie doet wat? Over de eerste vraag is er voldoende literatuur beschikbaar, het antwoord op de tweede vraag is lastiger te vinden. De werkgroep heeft in de publicatie twaalf systems engineering rollen, die in eerdere publicaties benoemd zijn, vertaald naar de Nederlandse gww-praktijk. Per rol is uitgelegd wat dit inhoudt en of de ‘nieuwe’rollen meerwaarde hebben in de sector. Daarnaast is per rol bekeken welke competenties er hierbij nodig zijn.

Inzichten

Conclusies uit de publicatie zijn inzichten die de sector kunnen verbeteren, zoals:

1. Er is meer diversiteit in rollen nodig dan nu gebruikelijk is, bijvoorbeeld de rol van de omgevingsmanager die zich nu vooral richt op de omgevingskwaliteit, terwijl er eigenlijk ook een directe relatie is met de gebruikerseisen en belangen die geborgd moeten worden

2. Zodra er een contracttype wordt gekozen denk dan na over de knip die wordt gelegd in de diverse processen en fasering en anticipeer hierop door de keuze van een daarbij passend samenwerkingsverband.

3. De rol van systeemeigenaar zit in het publieke domein in een driehoeksverhouding tussen gebruiker, politicus en ambtenaar. Omdat deze zeer belangrijke rol wordt uitgevoerd door verschillende mensen met verschillende rollen en belangen is de rol van systeemeigenaar in onze praktijk niet eenduidig. Dit leidt tot problemen die grotendeels kunnen worden opgelost door expliciete afspraken te maken en een duidelijke rolverdeling vast te leggen.

4. Er worden te veel rollen door te weinig personen uitgevoerd, bijvoorbeeld een gemeentelijk projectleider. Deze persoon voert dan teveel, soms strijdige rollen uit waarvoor hij tevens over nogal de nodige competenties moet beschikken. Dit is niet wenselijk, meer rollen met specifieke vaardigheden kunnen de praktijk verbeteren.

De special interest group gww doet ook enkele aanbevelingen zoals de oproep om praktijkervaringen met betrekking tot systems engineeringrollen en organisatie daarvan te delen en rollen die tot nu toe onduidelijk zijn zoals de systeemeigenaar verder te onderzoeken.

Ir. Tufail Ghauharali, GPCM

Arjan Visser, CROW

Reageer op dit artikel