nieuws

Stop extra isolatie niet in nieuwbouw maar in bestaande

bouwbreed

De verhoging van de Rc-waarde in de nieuwbouw is kortzichtig. Als dezelfde isolatie die daarvoor nodig is, gestopt wordt in bestaande gebouwen is het rendement tot 17,5 keer zo groot.

De verhoging van de Rc-waarde van 3,5 naar 5 per 1 januari 2015 is een rem op innovatie, vinden Paul Stoelinga en Marten Valk van Deerns Raadgevend Ingenieurs. Zij wijzen erop dat in het Bouwbesluit eisen worden gesteld aan de energieprestatie van verschillende gebouwfuncties. De markt is daarbij vrij om zelf een pakket maatregelen samen te stellen om aan die eisen te voldoen. Door een afgewogen combinatie van bouwkundige en installatietechnische voorzieningen dient aangetoond te worden dat een voldoende energiezuinig gebouw wordt neergezet.

Natuurlijk is een optie daarbij een zeer goed isolerende gebouwschil met een Rc-waarde van 5 of hoger. Maar het is zeker niet de enige optie, zeggen Stoelinga en Valk. “Met de deregulering in het achterhoofd ligt het voor de hand om de ontwerpers zelf verantwoordelijkheid te laten dragen voor een integrale oplossing. Met het voorschrijven van simpelweg nog meer isolatie wordt de investeringsruimte verkleind om met andere, misschien effectievere en meer innovatieve oplossingen het energiegebruik terug te dringen. Daardoor is de regelgeving een rem op innovatie”, betogen zij.

Nog erger is dat de aanscherping van de Rc-waarde volgens de overheid tot een enorme besparing op gas leidt. “Dat is onjuist”, vinden beide heren. Zij wijzen erop dat de nieuwbouw ruwweg 1 procent aan de voorraad toevoegt. Alleen daarom al is de besparing gering.

Maar een veel grotere besparing is te realiseren in de bestaande bouw. Als de 6 centimeter extra isolatie die in de nieuwbouw nodig is, gebruikt wordt in bestaande bouw, is per woning het effect een factor 17,5 groter.

Reageer op dit artikel