nieuws

Starters mogen iets hogere hypotheek

bouwbreed Premium

Jonge starters met inkomensperspectief mogen wat het kabinet betreft iets meer lenen. Of dat gebeurt is echter een zaak van de banken.

Kabinet komt woningmarkt beetje tegemoet

Een kleine tegemoetkoming aan de bouwsector kan de ommezwaai van het kabinet genoemd worden. Vanuit de bouw wordt al maanden aangedrongen op maatregelen die het voor met name jonge starters gemakkelijker maakt een hypotheek te krijgen.

Jonge starters die aan het begin van hun carrière staan en daardoor hoogstwaarschijnlijk in korte tijd behoorlijke inkomensstijgingen tegemoet kunnen zien, waren daarbij een van de speerpunten.

Banken zijn nu, als ze al een lening geven, bereid om een vaststaande loonsverhoging alvast mee te nemen in de berekening voor de maximale hoogte van een hypotheek. Dat doen zij voor een termijn van een half jaar. Het kabinet wil die termijn nu oprekken naar enkele jaren voor die starters die kunnen aantonen carrièreperspectieven te hebben.

Ruimte

Of de maatregel effect zal hebben, moet worden afgewacht. Het zijn de banken die uiteindelijk beslissen in welke mate ze gebruik willen gaan maken van de ruimte die het kabinet hen geeft.

De ministers Blok (Wwnen) en Dijsselbloem (financiën) denken daarnaast hard na over andere maatregelen om de woningmarkt weer op gang te helpen. Volgens een insider staat daarbij echter voorop dat het de schatkist niets mag kosten.

Besloten is al de leeftijdsgrens voor onbelaste schenkingen van ouders aan hun kinderen te verhogen van 35 naar 40 jaar. Ouders mogen voortaan eenmalig maximaal 24.144 euro belastingvrij schenken als hun kinderen 18 tot 40 jaar zijn. Als het geld is bedoeld om een huis te kopen, een hypotheek af te lossen of een studie te bekostigen, mag de eenmalige gift zelfs 50.300 euro bedragen.Anders is 5030 euro per jaar toegestaan.

Ook wordt gekeken naar mogelijkheden om de investeringsruimte voor corporaties te verbeteren zonder dat de verhuurdersheffing oplopend tot 2 miljard lager wordt. Dit kan bijvoorbeeld door de maximale huur te verhogen van 4,5 procent van de WOZ-waarde naar 5 of 5,5 procent. Daardoor wordt de verdienruimte groter en kunnen ze de 2 miljard betalen.

Reageer op dit artikel