nieuws

‘Restauratierichtlijn succes’

bouwbreed Premium

Het zijn sombere tijden voor de restauratiesector. De economische crisis speelt de branche parten. Niettemin wordt het draagvlak voor de kwaliteitsrichtlijnen die de stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) vorig jaar introduceerde, steeds groter. Dit tot tevredenheid van ERM-voorzitter Harry van Waveren.

Tot nu toe is voor de restauratiesector de markt heel behoorlijk geweest, constateert Van Waveren. “Maar we moeten ons realiseren dat het in de huidige economische omstandigheden echt spannend gaat worden. De markt wordt dunner en daarop moet je als bedrijf inspelen. De ondernemers in de restauratiesector zijn momenteel vooral bezig met overleven. Dat vraagt een enorme inzet.”

Al helemaal omdat de sector ermee rekening moet houden dat ook ondernemers uit de nieuwbouwbranche hun interesse tonen in restauratieopdrachten. “Gezien de scherpe concurrentie vanuit de nieuwbouw moet extra inspanning worden geleverd om aan te geven wat de meerwaarde is van erkende restauratiebedrijven. En dat ervaring met oude gebouwen een voorwaarde is voor een geslaagde restauratie.”

De kwaliteitsrichtlijnen die de stichting ERM vorig jaar het licht deed zien, kunnen daarbij een belangrijke rol spelen, vindt Van Waveren. De stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg wil met die richtlijnen bevorderen dat vakkennis, historische technieken en materialen ten volle worden ingezet bij de restauratie van monumentale bouwwerken.

Juist nu de concurrentie groeit van niet-restauratiebedrijven zijn de richtlijnen van belang. Want wat de stichting voor ogen staat is dat alle ondernemers die binnen het restauratieveld werken, zich houden aan de richtlijnen, zodat de kwaliteit van restauraties in ieder geval is gewaarborgd en dat opdrachtgevers weten wat ze

terugkrijgen voor hun investering.

Kerkgebouwen

“We zijn dan ook heel blij dat het Rijk onze richtlijnen erkent en er naar verwijst in de BRIM van 2013. En daarnaast zien we dat ook verwante sectoren geïnteresseerd zijn en onder de paraplu van de ERM verder willen gaan. Het belang van de richtlijnen begint dus door te druppelen. Op dat punt zijn we tevreden.”

Een ontwikkeling die momenteel de volle aandacht heeft van de ERM, is het op de markt komen van gebouwen die weliswaar een monumentale status hebben, maar die een andere functie krijgen en daarom niet geheel in de oorspronkelijke staat worden teruggebracht. Daarbij valt te denken aan kerkgebouwen waarin woningen worden gerealiseerd en aan industrieel erfgoed dat een nieuwe bestemming krijgt. Daarbij is het van groot belang te bepalen welke onderdelen wel precies in oude luister moeten worden hersteld en hoe dat moet gebeuren. “Dat is een onderwerp waarvan ik verwacht dat er het komende jaar veel over zal worden gesproken”, zegt Van Waveren. Deze gebouwen brengen met zich mee dat bij restauraties vaker zal moeten worden samengewerkt tussen gespecialiseerde restaurateurs en andere bouwbedrijven. “Als bijvoorbeeld een kerk wordt veranderd in een woongebouw, krijg je al snel de situatie dat nieuwbouwaannemers en restaurateurs het karwei samen zullen gaan opknappen. En daaraan zullen veel ondernemers in onze sector moeten wennen. Ze zullen zich genoodzaakt zien hun bedrijfsvoering daarop aan te passen. Maar ik verwacht niet dat hierdoor onoverkomelijke problemen zullen ontstaan. De krimpende bouwopgave is de komende jaren een grotere zorg.”

Reageer op dit artikel