nieuws

Professioneel opdrachtgeverschap 
behoort tot kerncompetenties gemeente

bouwbreed

Mijn stad Hoorn (71.000 inwoners) geeft jaarlijks zo’n 80 miljoen euro uit aan inkoop. Dat wordt straks na de grote decentralisaties rond zorg, jeugd en werk nog fors meer. Er komt zomaar 10 miljoen euro bij. Als je daarnaast nog het bedrag aan subsidies meerekent die zich steeds vaker als zakelijke contracten laten lezen, komen we uit op een bedrag van 110 miljoen euro.

Meer dan de helft van het totale gemeentebudget geven we op die manier dus uit in een relatie opdrachtgever-opdrachtnemer.

Als die verhouding zo dominant is in het gemeentelijk bedrijf ,dan kun je er beter maar heel goed in zijn. Professioneel opdrachtgeverschap behoort tot de kerncompetenties van een gemeente. De werkelijkheid is dat het kijken door de bril van opdrachtgever en opdrachtnemer in publieke organisaties allesbehalve gemeengoed is.

In de Nederlandse Code Voor Goed Openbaar Bestuur vind je er niets over. En dat is opmerkelijk, omdat het zijn van een goede opdrachtgever en opdrachtnemer raakt aan vijf van de daar genoemde zes beginselen. Dan gaat het over: openheid en integriteit, participatie, doelgerichtheid en doelmatigheid, legitimiteit, lerend en zelfreinigend vermogen, verantwoording.

Strategie

Thuis in Hoorn werken wij bij aanbestedingen met de Hoornse Vijf, een set van vijf vragen die ons helpen bij de vraag hoe wij de markt op gaan.

1. Wat willen we bereiken (in tijd, geld,duurzaamheid, social return , kwaliteit en risico)?

2. Wat kunnen en willen we als gemeente Hoorn zelf doen?

3. Wat kan de markt voor de gemeente doen?

4. Welke contract- en aanbestedings- vorm past daarbij?

5. Welk contractbeheer past daarbij?

Het resultaat van de beantwoording van deze vragen is de aanbestedingsstrategie. Die zorgt ervoor dat we op de juiste manier inkopen tegen de beste prijs-kwaliteit- en duurzaamheidsverhouding. Met andere woorden: wij geven ons geld steeds beter en slimmer uit. Hoeveel gemeenten kunnen u vertellen bij wie ze wat waarom uitbesteden? In Hoorn gaat bijvoorbeeld 80 procent van de opdrachten naar het mkb en 60 procent naar het regionale en lokale bedrijfsleven.

We willen goede opdrachtgevers zijn. Dat wil zeggen, dat traditioneel aanbesteden mag, maar dat je het dan wel echt goed moet kunnen uitleggen. We hebben een voorkeur voor Economisch Meest Voordelige Inschrijving (emvi): de beste prijs-kwaliteitverhouding.

Verder zijn voor ons de speerpunten functioneel en elektronisch aanbesteden, geïntegreerde contracten, honderd procent duurzaam, lifecycle denken, social return en innovatie. Per slot van rekening kiezen we voor de juiste mix van bestuurlijke betrokkenheid en ambtelijke deskundigheid en het ontkrampte gesprek met de markt.

Marktdag

Dat doen we bijvoorbeeld in de vorm van een jaarlijks marktdag Ondernemend Aanbesteden, die we organiseren in samenwerking met Vernieuwing Bouw en Bouwend Nederland. Dat levert goede en inspirerende gesprekken op die ons helpen om nog beter aan te besteden.

Nee, voor dit alles hadden we de nieuwe Aanbestedingswet niet nodig. Hadden we het met zijn allen maar eerder gedaan. Dat had veel maatschappelijk en bestuurlijk leed voorkomen. Geen achterhoedegevechten van overschreden budgetten en gebrekkige kwaliteit waar menig bestuurder in gebleven is.

De verkeerde opdracht wreekt zich niet zelden oud-testamentisch tot in het zevende bestuurlijke geslacht. Onze Hoornse Vijf zijn te vinden op http://www.hoorn.nl/Int/Welkom-in-Hoorn/Gemeentebestuur/Gemeentelijke-organisatie/(15703)-Inkoop-en-aanbesteding/Hoornse-Vijf.html

Probeer ze eens uit en laat weten of het werkt. Samen weten we meer en we hebben nog veel te leren.

o.van.veldhuizen@hoorn.nl

Reageer op dit artikel