nieuws

Prioriteit voor bouwplannen in regio Amsterdam-Almere

bouwbreed Premium

Gemeenten, ontwikkelaars en corporaties hebben gezamenlijk 25 woningbouwprojecten in de regio Amsterdam en Almere geselecteerd die met voorrang tot ontwikkeling moeten komen. Per project wordt bekeken hoe de bouw nog voor 2015 kan worden vlotgetrokken.

De projectenlijst is een initiatief van de stadsregio. Bij de gesprekken waren onder meer Bouwfonds, AM en diverse corporaties aanwezig. In Amsterdam gaat het bijvoorbeeld om Houthavens, Oostpoort, Amstelkwartier en Zeeburgereiland. Plantage De Sniep in Diemen, Westwijk in Amstelveen en De Nieuwe Tuinderij in de Beemster staan eveneens op de lijst. Het betreft niet alleen de nieuwbouw van appartementen en eengezinswoningen. Ook de herstructurering van de Zaanse wijken Poelenburg en Rosmolenwijk moet worden bevorderd.

Volgens de Zaanse wethouder Robert Linnekamp, binnen de regio bestuurlijk verantwoordelijk voor ruimtelijke ordening, loopt de bouwproductie steeds verder achter bij de woningbehoefte. Dat vormt op termijn een bedreiging voor de economische vitaliteit. “We hebben samen de werking en de problemen op de regionale woningmarkt geanalyseerd. De doorstroming stagneert. Het is dus van cruciaal belang de zogeheten ‘roltrap’ weer in beweging te krijgen. Daarom richten we ons op de instroom van starters in Amsterdam en de doorstroming van jonge gezinnen naar de omliggende gemeenten. Zij zijn het meest verhuisgeneigd.”

Bouwproductie

Zonder samenwerking lukt dat volgens Linnekamp niet. “Ontwikkelaars en corporaties brengen ieder voor zich projecten op de markt. Maar als de gewenste voorverkooppercentages niet worden gehaald, dan valt alles stil. Maar past het aanbod wel bij de vraag? Worden niet teveel van dezelfde woningen aangeboden? Dat moeten we in de regio beter op elkaar afstemmen,” aldus Linnekamp. Hij is niet bevreesd voor beperking van de mededinging. “We sluiten geen bouwprojecten uit. Bundeling van krachten kan helpen de bouwproductie een zetje te geven.”

Stefan Schuwer, lid van de raad van bestuur van Ymere, is blij met de nieuwe coalitie. “In Amsterdam is het vaak: ieder voor zich. Nu is afgesproken elkaar te blijven opzoeken. Samen willen we ons sterk maken de gekozen projecten te realiseren.” Ymere is een grote speler in de regio. De corporatie is onder meer actief in Amsterdam-Oostpoort, Almere-Nobelhorst en werkt aan het Tudorpark in Hoofddorp. Schuwer verwacht heel verschillende maatregelen. “Het gaat om maatwerk. Soms zal opnieuw overleg met de gemeente nodig zijn over de grondprijs. Of moeten we beter naar de omgeving kijken. In andere gevallen zal het programma moeten worden herontwikkeld naar woningen waar nog wel belangstelling voor bestaat.”

In meer regio’s in het land wordt gekeken naar mogelijkheden om woningbouw regionaal af te stemmen. Meestal gebeurt dat op provinciaal niveau. Zo houdt Gelderland de vinger aan de pols in vooral de Achterhoek. In eerste instantie mogen gemeenten proberen er zelf uit te komen. Lukt dat niet dan grijpt de gedeputeerde in.

Iets soortgelijks gebeurt in Noord-Brabant. Onder het motto dat gemeenten elkaar niet moeten beconcurreren, houdt ook hier het provinciebestuur de vinger aan de pols.

Reageer op dit artikel