nieuws

Onbekende beleggers gretig in vastgoed

bouwbreed

Als particuliere vastgoedbeleggers doen wat ze zeggen, is de komende jaren voor vele miljarden aan investeringen in gebouwen te verwachten.

Dat ze voornemens zijn hun portefeuille flink te laten groeien, is evident. Uit een onderzoek van het Center for Real Estate Finance van de Nyenrode Business Universiteit in samenwerking met ING komt dit naar voren. De wat grotere particuliere beleggers rekenen voor de periode tot 2017 op een portefeuillegroei met bijna 20 procent.

Wanneer dit percentage wordt losgelaten op de totale groep van niet-institutionele beleggers, met hun gezamenlijke portefeuille van 160 miljard euro, ontstaat het beeld van een toename met ruim 30 miljard euro. Als autonome waardegroei uitblijft – goed denkbaar gezien de huidige ontwikkelingen – kan dat alleen door te investeren.

Particuliere beleggers blijken een makkelijk te onderschatten factor op de vastgoedmarkt. “We weten er heel weinig van”, verklaart Nyenrode-professor en onderzoeksleider Tom Berkhout. Anders dan de institutionele beleggers staan ze niet onder toezicht en aan publiciteit hebben de meesten een broertje dood. Maar hun belegd vermogen is het dubbele van dat van de gezamenlijke institutionele beleggers.

Berkhout is somber over de kansen op investeringen in nieuwbouw, op een beperkt aantal deelmarkten na. Wel rekent hij op veel ingrepen in de bestaande voorraad. “Beleggers moeten hun panden onderhouden en om ze courant te houden gaan ze deze wellicht ook naar een hoger niveau brengen. Renoveren, uitbreiden, dat soort zaken. En, bijvoorbeeld bij kantoren, herontwikkelen voor een nieuwe bestemming.”

Investeren begint bij de beleggers vaak met kopen. Ze lijken uit te kijken naar buitenkansjes, bijvoorbeeld als gevolg van gedwongen verkopen.

Particuliere vastgoedbeleggers zitten in alle deelmarkten, van kantoren, winkels en woningen tot bedrijfspanden en maatschappelijk vastgoed. Voor het onderzoek is een gevarieerde groep verzameld van 119 beleggers met een gezamenlijke portefeuille van 16 miljard euro. Hoe representatief die groep precies is, blijkt moeilijk te zeggen “omdat deze markt zo ondoorzichtig is”. Onduidelijk is ook hoe serieus de gemelde voornemens zijn. “Het is wat ze ons vertellen. In elk geval zijn ze bereid tot investeren. En ze hebben er geld voor.”

Reageer op dit artikel