nieuws

Nieuw beleid Nijmegen bij ruimtelijke ontwikkeling

bouwbreed Premium

Nieuw beleid Nijmegen bij ruimtelijke ontwikkeling

De gemeente Nijmegen gaat een nieuw beleid voeren op het gebied van ruimtelijke ontwikkelingen.

Bij gebiedsontwikkelingen gaat de gemeente vooraf bepalen op welke manier erfgoed wordt gebruikt om de identiteit van een gebied te behouden of te versterken. Dat maakt de gemeente bekend. Daartoe heeft de gemeente een cultuurhistorische beleidskaart gemaakt.

Op de kaart is van vier soorten gebieden te zien hoe en in hoeverre cultuurhistorie moet worden meegenomen bij de ontwikkeling van plannen. Verder heeft de gemeente een nota Cultureel Erfgoed opgesteld. Deze besteedt aandacht aan de gemeentelijke regels en ambities op het gebied van monumentenzorg en archeologie.

Reageer op dit artikel