nieuws

Minister is tevreden over dbfmo

bouwbreed Premium

Minister Dijsselbloem (financiën) wil de financieringsmogelijkheden van dbfm(o)-contracten uitbreiden. Dat blijkt uit een voortgangsrapportage die hij gisteren naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Rijk onderzoekt financieringsconstructies

Nog steeds zijn geldschieters bereid om in grote bouwprojecten te investeren, al is het voor private partijen lastiger om de financiering rond te krijgen. Banken rekenen tegenwoordig hogere risico-opslagen, waardoor de rentetarieven stijgen. Daarbij is de looptijd van de financiering korter. Het Rijk zoekt nu alternatieve financieringsbronnen, onder meer bij institutionele beleggers en kapitaalmarktconstructies. Met name die laatsten bieden de overheid een aantal voordelen. Dijsselbloem voorspelt door het inzetten van kapitaalmarkten meer concurrentie van aanbieders van financiering, dus lagere prijzen zowel op de kapitaalmarkt als bij bancaire financiers. Ook kan de overheid grotere leningen afsluiten voor een langere termijn.

De nieuwe financieringsstructuur voor dbfm(o)-projecten is nog vrijwel onontgonnen terrein. De minister verwacht daardoor hogere kosten voor de eerste paar projecten. Een eerste proefproject met institutionele beleggers is inmiddels gestart met de aanleg van de N33. Het Rijk neemt in dit project het inflatierisico voor haar rekening. De aanbesteding is inmiddels achter de rug. Met marktpartijen en beleggers wordt de constructie geëvalueerd.

Eerder maakte de minister bekend dat dbfm(o)-projecten 10 tot 15 procent meerwaarde hebben ten opzichte van traditionele contracten. In totaal is die winst goed voor circa 800 miljoen euro. Internationaal staat Nederland goed op de kaart met de vernieuwende contractvorm, constateert de minister. Ten opzichte van omliggende landen zoals Frankrijk, België, Duitsland en Verenigd Koninkrijk scoort Nederland goed. Dat komt onder meer vanwege een zakelijke aanpak waarbij de opdrachtgever gericht is op meer kwaliteit voor minder geld. Verder zorgen standaardisatie van de contractvorm en het aanbestedingsproces voor voorspelbaarheid en lagere transactiekosten. Goede kennisborging over contracten binnen de departementen zorgt ervoor dat het Rijk als professioneel opdrachtgever kan optreden.

Reageer op dit artikel