nieuws

Kunstdepots gebaat bij installatieloze oplossing

bouwbreed

Een gesloten doos met een 40 centimeter dik pakket isolatie rondom is volgens LBPSight de slimste oplossing voor een kunstdepot. Met een minimum aan installaties blijven de bouw- en exploitatiekosten beperkt.

Het ingenieursbureau uit Nieuwegein komt tot die opmerkelijke conclusie in een haalbaarheidsstudie voor de provincie Friesland. Die wil de collecties van een aantal musea in de provincie centraal opslaan. Vanaf 2015 moet daarvoor een eerste depot-nieuwe-stijl worden gerealiseerd.

Directeur Luc Schaap van LBPSight rept van een radicaal andere aanpak. Die is mogelijk door nieuwe inzichten in de museumwereld die erop wijzen dat kunstwerken niet per se bij een temperatuur tussen 18 en 20 graden Celsius hoeven te worden opgeslagen. In veel gevallen is een lagere temperatuur zelfs beter. Mits de luchtvochtigheid constant blijft tussen de 55 en 60 procent. “Maar dat is alleen maar eenvoudiger als je in staat bent om de binnentemperatuur met de seizoenen mee te laten bewegen.”

LBPSight stelt een doos voor met een schil met een Rc-waarde van 10. Dat minimaliseert de uitwisseling van warmte met de omgeving. Via een verhoudingsgewijs dunne betonvloer wordt het gebouw juist wel in staat gesteld om warmte uit te wisselen met de bodem.

Verzinken van het gebouw in de grond zou de situatie nog verder verbeteren, maar stuit op andere problemen. In Nederland moeten kunst­opslagplaatsen en archieven zich boven de grondwaterspiegel bevinden, zodat ze niet vroeg of laat onder water komen te staan.

Bovendien is een doos op maaiveld ook goedkoper. Schaap: “De heipalen die dan nodig zijn, zou je in theorie als warmtewisselaars kunnen gebruiken, maar daarmee introduceer je weer allemaal installaties en dat willen we juist niet.”

In de haalbaarheidsstudie oppert LBPSight het gebruik van wanden van leem wat een grote vochtregulerende werking heeft.

Reageer op dit artikel