nieuws

Komo-keur opgezet voor trillingsmetingen

bouwbreed Premium

Trillingen meten rond bouwwerkzaamheden kan binnenkort volgens Komo-certificaat. Dat moet geschillen over de waarde van die metingen voorkomen.

Sinds SBR in de jaren negentig een speciale trillingsrichtlijn opstelde, zijn rond steeds meer bouwputten de trillingen gemonitord om schade aan belendingen te voorkomen. Daarmee ontstond een compleet nieuw vakgebied, al bleef voor aannemers en adviesbureaus vaak onduidelijk hoe ze moesten omgaan met de ingewikkelde materie.

Toen Peter Ligthart nog projectmanager was bij SBR werd hij regelmatig gebeld door aannemers die hem vroegen even de grenswaardentabel door te faxen, zodat ze wisten hoe ze hun meetapparatuur moesten instellen. Dat ging volgens Ligthart volledig voorbij aan de complexiteit van dergelijke metingen. Vaak werden de monitoringkastjes gewoon ingehuurd en was er geen enkele inhoudelijke expertise op de bouwplaats aanwezig. Ook adviesbureaus worstelden ermee, want geluid is iets heel anders dan trillingen in de ondergrond. Er ontstond daarom steeds meer behoefte om het kaf van het koren te scheiden, wat Ikob-BKB aanzette tot het opstarten van een Komo-certificeringstraject. De richtlijn is inmiddels klaar en wordt binnenkort gepubliceerd.

Uitfilteren

Eén van de discussiepunten binnen de begeleidingscommissie was het het onderscheid tussen bemande metingen en metingen op afstand. Ligthart: “De trillingsrichtlijn staat dat laatste toe, maar daardoor mis je soms essentiële omgevingsinformatie en kunnen bijvoorbeeld trillingen veroorzaakt door een passerende vrachtwagen niet worden uitgefilterd. Anderzijds maakt uitlezing op afstand het gemakkelijker om meerdere instrumenten tegelijk in de gaten te houden. Er zijn dus ook voordelen aan verbonden en daarom zijn de berperkt bewaakte metingen onder strikte voorwaarden toch toegestaan binnen het Komo-certificaat.”

Wat niet kan, is monitoren met een gehuurd apparaat zonder tussenkomst van een expert. Verbieden dat aannemers de kwetsbare apparatuur aanraken, bleek volgens Ligthart geen optie. De apparatuur is gevoelig voor diefstal en bij de meeste bouwputten worden ze ’s avonds verwijderd en de volgende ochtend weer teruggeplaatst. Maar om dat door iemand van een gespecialiseerd meetbureau te laten doen, maakt de metingen veel te duur. Daarom biedt BRL 5023 nadrukkelijk de mogelijkheid dat aannemers dat zelf doen na een zorgvuldige instructie door het Komo-gecertificeerd meetbureau.

De grenswaarden van de SBR-richtlijn zelf zijn overigens niet onomstreden. Volgens veel adviseurs zijn ze te streng en is er bij een flinke overschrijding vaak nog niks aan de hand en is er geen spoor van schade te vinden rondom de bouwput. Binnen SBR loopt een discussie om de trillingsrichtlijn te herzien. De uitvoerders kunnen dan zelf de keuze maken welk risico ze willen nemen. Soms is het handiger wat trillingen voor lief te nemen en ontstane schade direct te herstellen. Komende week ontvangen zes meetbureaus het Komo-certificaat. De verwachting is dat er in januari nog enkele volgen. Ligthart is al benaderd door aannemers die vroegen waar ze terecht kunnen voor Komo-gecertificeerde trillingsmetingen. “Blijkbaar staat het al in bestekken.”

Reageer op dit artikel