nieuws

Kadaster wil de rechtszekerheid van vastgoed verbeteren

bouwbreed

Het Kadaster spant zich in om de rechtszekerheid rondom vastgoed naar een hoger plan te brengen. Nieuwe werkwijzen moeten leiden tot het sneller verwerken van de gegevens die binnenkomen en het maken van minder fouten.

Voor 2013 staat op het programma de automatisering van het inschrijven van akten. Streven is dat eind volgend jaar 40 procent van de notarissen hun akten aanbieden op een voor de computers van het Kadaster direct herkenbare wijze. Daardoor komen de gegevens vlotter beschikbaar en daalt de kans op fouten.

Een ander doel van het Kadaster is volgend jaar te gaan werken met voorlopige perceelgrenzen. Als iemand een deel van een perceel koopt, ontstaat in de registratie van het Kadaster een deelperceel. De exacte grenzen worden bepaald na de overdracht. Vanaf januari neemt het instituut ook de voorlopige grenzen op in zijn registratie waardoor vroeger duidelijkheid ontstaat over de ligging van percelen.

Een andere geleidelijk te bereiken verbetering is de leverantie van gegevens uit de basisregistratie van het Kadaster (BKR). Voortaan geen bulk meer op maat naar gebieden zo groot als gemeenten. Later in 2013 komen ook mogelijkheden gegevens te leveren met andere begrenzingen.

Het Kadaster voert volgend jaar een nieuwe techniek in om topografische kaarten te maken op de schaal van 1 op 50.000. Tot nu toe werden deze handmatig gemaakt vanuit de kaart met schaal 1 op 10.000. De omwerking geschiedt voortaan automatisch waardoor tijdwinst wordt geboekt en kosten bespaard. Klanten zien de voordelen terug in het verkrijgen van actuelere kaarten.

Vanaf volgend jaar is het Kadaster de plek waar centraal alle WOZ-waarden te vinden zijn. Het Kadaster beheert systemen met gegevens van andere organisaties en daar wordt in 2013 aan toegevoegd de Landelijke Voorziening Waardering Onroerende Zaken (WOZ). De directie van het Kadaster noemt de kern van zijn meerjarenplan: “Staan voor rechtszekerheid, gaan voor geo-informatie”. Het Kadaster kreeg de Deloitte Kordes Award voor het beste jaarverslag van een publieke organisatie.

Reageer op dit artikel