nieuws

‘Hypotheekregels rammelen heel erg’

bouwbreed Premium

Het wetsontwerp over nieuwe hypotheekregels rammelt zo erg dat de Eerste Kamer tegen moet stemmen. Dat schrijft de NVB in een brandbrief aan de Senaat.

NVB vraagt Senaat tegen wetsvoorstel te stemmen

Als de Eerste Kamer over een kleine twee weken het wetsontwerp Herziening fiscale behandeling eigen woning behandelt, doet zij er goed aan de wet naar de prullenmand te verwijzen. De gevolgen van de wet zullen de toch al gekwelde woningbouwsector nog verder in het slop brengen, verwacht de NVB.

Ruwweg heeft het wetsvoorstel twee hoofddoelen: het terugbrengen van de zeer hoge totale hypotheekschuld in Nederland en de rijksbegroting minder rentegevoelig maken. Beide doelen worden niet op korte termijn bereikt nu er een verschil gemaakt is tussen bestaande gevallen en nieuwe. Voordat de verplichte annuïtaire aflossing voor nieuwe hypotheken zoden aan de dijk zet, zijn er zo tien tot vijftien jaar verstreken, aldus de NVB. Hetzelfde geld voor het verkleinen van de rentegevoeligheid.

Rechtsongelijkheid

Behalve dat het lang duurt voordat de doelen bereikt worden, is de prijs in de visie van de bouwondernemers te hoog. “Wat ons betreft zelfs veel te hoog omdat het leidt tot ernstige rechtsongelijkheid tussen groepen op de woningmarkt, wat vervolgens een dramatische marktverstoring tot gevolg zal hebben met daarmee weer samenhangend zeer negatieve uitstralingeffecten naar de bouw”, schrijft de NVB.

Starters op de koopwoningenmarkt zullen door de verplichte aflossing minder kunnen lenen. Dat heeft weer een neerwaartse druk op de prijs. Daardoor zullen nog meer mensen ‘onder water raken’, hun hypotheekschuld zal groter zijn dan de waarde van de woning. Die zitten vervolgens gevangen in hun woning omdat ze niet weg kunnen zonder een restschuld mee te nemen.

De NVB vindt het dan ook een raadsel waarom het kabinet niet gezocht heeft naar andere mogelijkheden om zijn doelen te bereiken. “Nu is er bijvoorbeeld geen enkele stimulans opgenomen om schuldenaren die wel in staat zijn om eerder af te lossen, hiertoe te bewegen.”

Ook heeft het kabinet niet gekeken naar de adviezen van experts die een aflossing van 50 procent voldoende vinden. Dit is nu al een eis van de Nationale Hypotheekgarantie.

Reageer op dit artikel