nieuws

‘Goed werk afleveren, keiduidelijk zijn en geen-gezeurgarantie geven’

bouwbreed Premium

De Vries en Verburg voelt zich gezegend. Van alle kanten stromen de complimenten binnen voor het winnen van een Cobouw Award. En dat in crisistijd. “Uit, dat opnameapparaat. Geen foto van mij. Niet ik ben belangrijk. Wat we doen is een teamprestatie.”

Directeur Jan Boer zegt wars te zijn van publiciteit. Sputtert tegen. Heeft zich laten overhalen tot een gesprek. Want dat De Vries en Verburg opvallende resultaten neerzet, kan niet worden ontkend. “Denk niet dat ik tot in detail onze strategie voor de komende jaren ga prijsgeven. Waarom zal ik mijn collega’s wijzer maken? Kijk maar op onze website. Dan kun je precies zien wie we zijn en wat we doen.”

Stolwijk is een bijzondere plaats. Rondom: oer-Hollands landschap van weiden, vaarten en knotwilgen. De vijf eeuwen oude scheve toren van de hervormde kerk priemt 45 meter de hoogte in. Het kerkgebouw is van jonger datum, opgebouwd uit stenen die vrijkwamen na het grote bombardement op de Haagse wijkBezuidenhout. In het wapen van Stolwijk: drie kazen, een pond boter en een kroon.

“Ons bedrijf is in 1986 begonnen als stallenbouwer. Doen we nog steeds. Sommige van onze mensen melken nog voordat ze naar het werk gaan. Aan onze klanten geven we vaak een Stolwijks kaasje.”

D e Vries en Verburg heeft een eigen stijl ontwikkeld, een eigen cultuur, wortelend in het Stolwijkse land. De gemiddelde leeftijd van de medewerkers bedraagt zo’n 34 jaar. Ziekteverzuim? Onder de 1,5 procent. Driekwart van de mensen is kerkelijk.

“Met ons allen hebben we het naar ons zin. Ik weet precies wie ziek zijn. Half, half is er niet bij. We verwachten van iedereen een tien. In bouwen moet je plezier hebben. Het is een fantastisch vak. In wat je leuk vindt, ben je goed. Onze visie is het verkrijgen van de benodigde spirit om als hechte organisatie optimaal te functioneren. We willen het in samenwerking steeds beter doen.”

Geleidelijke groei

Het bouwbedrijf dat een kwart eeuw geleden werd opgericht door Jan Verburg en Luchines de Vries is uitgegroeid tot een onderneming die vorig jaar met 170 mensen een omzet neerzette van 118 miljoen euro. Slechts dertig bouwers halen in Nederland meer uit de markt. Directeur Boer heeft een geleidelijk groei voor ogen naar 150 miljoen. De focus ligt op zorgbouw en scholen. Op de referentielijst staan ook brandweerkazernes, woningen en hier en daar een kerk. Opvallender nog dan de omvang van de activiteiten – groot is lang niet altijd prachtig – schittert de kwaliteit van de prestaties. Volgens berekeningen van accountantsbureau PwC in opdracht van vakblad Cobouw is De Vries en Verburg na Hemubo het in crisistijd best presterende bouwbedrijf van Nederland. Kredietbeoordelaar Graydon gaf een award voor het goede financiële beleid.

“Zeilen zonder wind is niets”, stelt Boer. “De economische omstandigheden zijn veranderd. Maar de crisis is slechts een momentopname. Als je gaat varen, behoor je onder alle omstandigheden een goed schip te hebben. Ook bij rustig weer moet je kiezen voor een schip dat tegen een stormpje kan.”

De Vries en Verburg zet vanuit christelijke waarden in op respect, keiduidelijkheid en opperste aandacht voor wat de klanten willen. De Boer spreekt over het concept bouw 2.0. Al valt ook de aanduiding bouw 5.0 te rechtvaardigen, want in de loop der jaren zijn al heel wat stappen gemaakt. “Je moet gewoon goed werk afleveren, altijd je afspraken nakomen en een geen-gezeurgarantie geven. Zorg dat je op tijd wordt betaald, zodat je ook je partners vlot kunt betalen.”

De onderneming uit Stolwijk heeft een ontwikkeling doorgemaakt van bouwer naar huisvester, en is op weg naar een steeds groter aandeel van de dienstverlening.

“De enige reden om te bouwen komt voort uit de behoefte naar specifieke huisvesting. De huurder wil een optimaal gebruik tegen zo min mogelijk exploitatiekosten. De eigenaar vraagt een redelijk rendement op zijn investering. Hoe beter en hoe langer het gebouwde aansluit op de wensen van de gebruiker, hoe stabieler het rendement voor de investeerder.”

Boer ziet steeds meer dat klanten alleen nog maar een programmamaker nodig hebben om hun eisen en wensen helder te vertalen. De realisatie komt vervolgens tot stand in verregaande samenwerking met gespecialiseerde adviseurs en bouwpartners. “Het wordt hoe langer hoe meer een samenwerkende in plaats van een uitbestedende keten. Zelf werken we samen met vijftien vaste partners.”

Steeds meer stelt De Vries en Verburg zich in op productontwikkeling en dienstverlening. Stenen stapelen kunnen zo vele, het bieden van de juiste helpende hand een stuk minder. De Stolwijkers ontwerpen, bouwen en leveren naast het meerjarig onderhoud eventueel ook de financiering.

De veranderende werkwijze van De Vries en Verburg, vastgelegd in het bedrijfsplan, bestaat niet uit mooie woorden alleen. Bij nieuwe doelstellingen horen meetmomenten, waarmee het bedrijf zichzelf een spiegel voorhoudt. De klanttevredenheid en loyaliteit zijn toegenomen van een 7 naar een 8. In het laatste kwartaal werd zelfs een 8,5 gescoord.

“Het aantal klachten na oplevering is fors gedaald. Wat resteert wordt altijd binnen drie weken verholpen. Kwaliteit leveren staat buiten kijf. Zoals we ook grote waarde hechten aan veiligheid en het milieu. Dit jaar ontvingen we als een van de eerste bouwbedrijven voor de prestatieladder maatschappelijk verantwoord ondernemen het certificaat voor trede drie. Vaak zijn we te bescheiden om zulke prestaties te vieren of te vertellen. Alleen met de voeten op de grond – soms in de klei -, het hoofd erbij en de handen uit de mouwen, kom je waar je wezen wil.”

De Vries en Verburg, onderdeel van de Burgland Groep, wil een samenwerkende en dienstverlenende organisatie zijn die altijd het beste zoekt met en voor elkaar. Directeur Jan Boer onderstreept dat de bijbelse opdracht ‘draagt elkanders lasten’ overal geldt. Via een foundation wordt steun gegeven aan projecten in Namibië, Malawi en Mozambique. Samen met vijftien bouwpartners ligt binnen zakenclub Het Groene Hart het voornemen op tafel om in de Columbiaanse stad Cartagena (1,2 miljoen inwoners, 80 procent arm) duizend huisjes te bouwen zodat mensen hun krotten kunnen verlaten. De eerste 47 zijn in maart gereed. n

Reageer op dit artikel