nieuws

G32 wil meedenken over ander woningmarktbeleid

bouwbreed Premium

De G32-gemeenten willen minister Blok helpen meedenken over andere oplossingen voor de woningmarkt. Dat heeft de voorzitter van de fysieke pijler, Jop Fackeldey gezegd in een recent gesprek met de bewindsman.

“Wij realiseren ons dat we gezamenlijk voor een enorme opgave staan en begrijpen de noodzaak te bezuinigen. Maar we hebben twijfels bij de wijze waarop dat nu gebeurt. De G32 denkt graag met de minister mee over andere manieren waarop de taakstelling van 2 miljard gerealiseerd kan worden”, aldus Jop Fackeldey, voorzitter van de fysieke pijler van de G32.

De maatregelen die het kabinet in het regeerakkoord voorstelt voor de woningmarkt zullen volgens de G32 de verhuisbeweging niet op gang brengen en derhalve de woningmarkt op slot houden. Bovendien wordt door een stapeling van maatregelen en heffingen de investeringscapaciteit van corporaties sterk ondermijnd. Dat blijkt uit de update van het Position Paper Woningmarkt van de G32 die gisteren aan minister Blok (wonen en rijksdiensten) is aangeboden.

In de update wordt integraal ingegaan op de gevolgen van het kabinetsbeleid voor de woningmarkt. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de gevolgen voor de koopmarkt, de sociale huursector en de markthuursector. De effecten voor zowel starters, doorstromers als zittende eigenaren worden inzichtelijk gemaakt met een onderscheid naar inkomensklassen. Vanwege de samenhang tussen huurmarkt en koopmarkt wordt ingegaan op de invloed van de maatregelen op de huurmarkt voor de koopmarkt en vice versa.

De crux van de paragraaf over de woningmarkt is dat het bovenal een bezuinigingsparagraaf is. De woningmarkt draagt via de verhuurdersheffing bij aan de overheidsinkomsten. Dit betekent, samen met de gevolgen van het beoogde huurplafond van 4,5 procent van de WOZ-waarde die kunnen leiden tot een daling van huurinkomsten, tot een fors verlies aan investeringscapaciteit van woningcorporaties.

Voor de lagere inkomens blijft de positie op de koopmarkt zorgelijk. De in het regeerakkoord opgenomen uitbreiding van de startersleningen zal de positie van starters op de woningmarkt niet substantieel verbeteren. Het aanbod goedkope woningen zal door de voortdurende prijsdalingen wel stijgen. Op de huurmarkt zullen door de aanpak van scheefwoners meer woningen in het goedkope segment beschikbaar komen.

Onder de middeninkomens bevinden zich veel potentiële doorstromers. Echter met name mensen die na 2008 hun huis kochten lopen risico op een hypotheek ‘onder water’. De middeninkomens zijn gebaat bij een gelijk speelveld koop-huur. De voorgestelde maatregelen brengen dat wel dichterbij.

De sociale-huursector wordt voor de hogere inkomens door de extra huurprijsstijging onaantrekkelijk gemaakt. De huurwoningen in de vrije sector dalen in prijs, kunnen zelfs onder de liberalisatiegrens komen. Daarnaast is er weinig investeringsbereidheid bij beleggers, waardoor het aantal huurwoningen in de vrije sector niet zal stijgen.

De immer ontbrekende vraag zorgt op de koopmarkt voor lagere prijzen. Toch zullen de effecten in de koopsector naar verwachting uitblijven. De verlaging van het leenplafond lijkt (nog) niet gecompenseerd te worden door de verwachte prijsdaling.

Reageer op dit artikel