nieuws

Eén keer vragen is onvoldoende klagen

bouwbreed Premium

Inschrijvers die niet (tijdig) klagen worden overgeslagen. Dat is zo’n beetje de strekking van het zogenoemde ‘Grossmann-verweer’. Ook de inschrijver moet zijn steentje bijdragen aan het soepel laten verlopen van de procedure, en niet zijn kruit drooghouden voor een kort geding wanneer hij niet de winnaar blijkt te zijnl Wanneer een inschrijver onduidelijkheden of onvolkomenheden […]

Inschrijvers die niet (tijdig) klagen worden overgeslagen.

Dat is zo’n beetje de strekking van het zogenoemde ‘Grossmann-verweer’. Ook de inschrijver moet zijn steentje bijdragen aan het soepel laten verlopen van de procedure, en niet zijn kruit drooghouden voor een kort geding wanneer hij niet de winnaar blijkt te zijnl

Wanneer een inschrijver onduidelijkheden of onvolkomenheden in de aanbestedingsstukken signaleert in een stadium waarin deze nog ongedaan kunnen worden gemaakt, dient hij op dát moment (en dus niet later) in actie te komen. Een inschrijver verliest haar recht om zich alsnog op vermeende onregelmatigheden in de aanbestedingsprocedure te beroepen wanneer er niet op tijd of uitgebreid genoeg over wordt geklaagd in het voortraject.

Van een inschrijver mag worden verwacht dat hij bezwaar maakt tegen de procedure of de daarin te hanteren criteria op een moment dat deze zo nodig nog kunnen worden gecorrigeerd met zo gering mogelijke consequenties voor het verloop van de aanbestedingsprocedure.

Maar wanneer klaag je als inschrijver nu voldoende tijdig en duidelijk?

Een vraag stellen tijdens de Nota van Inlichtingen is niet altijd voldoende ‘actie’, zo bleek maar weer eens.

Wil je in een procedure (na de inschrijving) succesvol kunnen betogen dat het antwoord dat werd gegeven in de Nota van Inlichtingen op je vraag onduidelijk was, dan ligt het op de weg van inschrijver om in een eerder stadium, te weten vóór de inschrijving, nadere actie te ondernemen.

In dit geval had de inschrijver echter na de eerste nota van inlichtingen en vóór de inschrijving geen aanvullende vragen gesteld, geen nadere bezwaren aangevoerd en geen kort geding aanhangig gemaakt, of zijn inschrijving onder protest en/of voorbehoud gedaan. De rechter vond dat de inschrijver daarom niet nu nog eens mocht beginnen met piepen. De inschrijver had zijn rechten verspeeld.

Grossmann is soms hard, man.

Reageer op dit artikel