nieuws

commentaar / Vooruitschuiven

bouwbreed Premium

H et eerste najaarsoverleg sinds tijden tussen kabinet en sociale partners heeft in ieder geval opgeleverd dat het kabinet doordrongen lijkt van de noodzaak iets te doen voor de bouwsector en de woningmarkt. Dat is het grote winstpunt van de herintroductie van het poldermodel. Ook het feit dat het op de woningmarkt vooral draait om […]

H et eerste najaarsoverleg sinds tijden tussen kabinet en sociale partners heeft in ieder geval opgeleverd dat het kabinet doordrongen lijkt van de noodzaak iets te doen voor de bouwsector en de woningmarkt. Dat is het grote winstpunt van de herintroductie van het poldermodel. Ook het feit dat het op de woningmarkt vooral draait om vertrouwen, is inmiddels doorgedrongen in Haagse dreven.

Wie de brief van het kabinet aan de Tweede Kamer over de uitkomsten van het najaarsoverleg leest, komt echter al snel tot de conclusie dat inhoudelijk nog weinig geregeld is. De echte grote besluiten komen pas in het vroege voorjaar. Dan gaat het om de manier waarop corporaties hun bijdrage van 2 miljard kunnen betalen zonder dat dit ten koste gaat van hun investeringsruimte. Ook zal dan duidelijk moeten zijn hoe het huurbeleid vorm gaat krijgen.

Ronduit teleurstellend is de manier waarop omgegaan wordt met de koopwoningenmarkt. Op een enkele al eerder aangekondigde maatregel na die vooral soelaas moet bieden aan starters, bevat het stuk slechts een bevestiging dat de hervormingen op de woningmarkt zoals die in het regeerakkoord staan, volgens het kabinet het vertrouwen zullen herstellen. Wel zal er nog nader gekeken worden naar uitspraken van de Eerste Kamer op het gebied van de verplichte aflossing. Die zou volgens vele deskundigen niet 100 maar 50 procent kunnen zijn.

Het grootste probleem van vooruitschuiven zoals nu weer enkele maanden gebeurt, is dat herstel van vertrouwen minstens zo lang op zich laat wachten. Dat is slecht voor de bouw maar minstens zo slecht voor de totale economie. De jongste CPB-cijfers tonen dat zonneklaar aan.

In plaats van vooruitschuiven doet het kabinet er beter aan dat te doen waarvoor het is ingehuurd: besluiten nemen. Dat is ook nog eens beter voor de schatkist.

Reageer op dit artikel