nieuws

Buitenlandse hijskraanmachinisten moeten voortaan aan zelfde eisen voldoen

bouwbreed Premium

Per 1 januari 2013 wijzigen de regels voor tewerkstelling van buitenlandse hijskraanmachinisten op bouwplaatsen in Nederland. Ze moeten voortaan namelijk aan dezelfde eisen voldoen als Nederlandse hijskraanmachinisten.

De tot nog toe geldende en veel bekritiseerde ontheffingsregeling van Inspectie-SZW vervalt per 31 december 2012. In plaats van de ontheffingsregeling komt een check op de beroepskwalificaties van de buitenlandse machinist door de certificerende instelling(en). Voor de Stichting Toezicht Certificatie Verticaal Transport (TCVT) zijn dat Det Norske Veritas (DNV) of TuV Rheinland.Eisen geharmoniseerd

Nederlandse machinisten moeten in het bezit zijn van een TCVT-certificaat om op een Nederlandse bouwplaats te mogen hijsen met een hijskraan van 10 tonmeter of zwaarder. Voor buitenlandse machinisten zijn nu de eisen geharmoniseerd en daarmee op het veiligheidsniveau van de Nederlandse machinist gebracht.

TCVT heeft een stroomschema opgesteld waaruit blijkt, wanneer een buitenlandse machinist op een Nederlandse bouwplaats hijs-werkzaamheden mag uitvoeren. Het schema is te vinden op www.tcvt.nl/nieuws/stroomschema-tcvt/item91.

Reageer op dit artikel