nieuws

‘Brinkman liet bouw met één mond spreken’

bouwbreed Premium

Bouwend Nederland-voorzitter Elco Brinkman was een boegbeeld voor de bouw, vinden betrokkenen. Hij verrichtte voor de sector belangrijk werk in Den Haag, normaliseerde de werkverhoudingen na de bouwfraude en hield de bouw bij elkaar. Kritiek is er ook. “Iedere voorzitter heeft een houdbaarheidsdatum.”

Brinkman zorgde voor eenheid, vindt bestuursvoorzitter Nico de Vries van BAM. “Voordat Bouwend Nederland bestond was de sector verdeeld. Er waren tientallen door ons ondernemers betaalde organisaties die ieder in Den Haag hun zegje kwamen doen. Dankzij Brinkman zijn we meer met één mond gaat spreken.”

De bouwpreses verzette in een “cruciale fase” belangrijk werk voor de sector, stelt Leen van Dijke, belangenbehartiger van Volker Wessels in Den Haag. “Na de bouwaffaire ontstond er toch een problematische situatie. Contacten met overheden kwamen onder druk te staan. Brinkman heeft de werkverhoudingen genormaliseerd. Hij beslechte de ruzie met opdrachtgevers.”

Daan Stuit, vice-voorzitter van de Aannemersfederatie (AFNL): “Hij heeft deuren in Den Haag geopend die voordien gesloten bleven.”

Apostel

Tweede Kamerlid Paulus Jansen (SP) herinnert zich vooral dat Brinkman in 2008 met een petitie kwam om de bouw te helpen. “Dat vond ik bijzonder optimistisch. Tot dan toe was de bouw toch vooral de apostel van de grote vrije markt, van ‘bemoei je nergens mee overheid’.”

Karla Peijs, minister van Verkeer en Waterstaat in de kabinetten Balkenende II en III, had gedurende haar ministersperiode niet veel met Brinkman te maken. “Ik had veel geld, hij hoefde bij mij dus niet zo hard te lobbyen.”

Voorzitter Marcel Engels van Uneto-VNI zegt prettig te hebben samengewerkt met Brinkman. “Dat heeft concreet resultaat gehad, bijvoorbeeld de afspraken met de overheid in het kader van energiebesparing.”

Voorzitter Arend van Wijngaarden van CNV Vakmensen is kritisch. “Of hij nou zoveel bereikt heeft? Als bij Philips honderd man ontslagen worden schreeuwt iedereen moord en brand, maar over de 45.000 werklozen in de bouw hoor ik niet zoveel. En in de politiek? Ja, er gaat nu 250 miljoen euro meer naar de WW. Aan de andere kant gaat er wel 250 miljoen euro af van de infragelden.”

“Het is de vraag of we onze problemen en wensen met z’n allen goed aan politiek Den Haag kenbaar hebben kunnen maken”, stelt directeur Nico Rietdijk van NVB Bouw. “Misschien hebben we de stress van de afgelopen jaren met z’n allen niet op tijd aan zien komen en tijdig aan de bel getrokken. Dat kun je hem hoe dan ook niet alleen verwijten.”

Stuit (AFNL) vindt het goed dat Brinkman zijn vertrek heeft aangekondigd. “Hij er al een hele lange tijd. Iedere voorzitter heeft een houdbaarheidsdatum. Als ik hem was, zou ik eerder gestopt zijn.”

Peijs denkt dat Brinkmans vertrek de bouw ten goede komt. “Als fractievoorzitter in de Eerste Kamer is het lastig om tegelijkertijd de belangen te behartigen voor een sector.” Margriet Meindertsma (PvdA), die samen met Brinkman in de VROM-raad zat, deelt die analyse. “Je kunt niet de ene keer praten met de minister als fractievoorzitter en de andere keer als belangenbehartiger van de bouw.”

Opvolging

Over wie Brinkman moet opvolgen zijn de meningen verdeeld. “De vraag is: wordt het een ondernemer of een bestuurder, iemand die de taal van de politiek spreekt?”, stelt Rietdijk. “Als ik een naam zou moeten noemen? Rudy Stroink. Hij is ondernemer en iemand die zijn verhaal goed weet over te brengen.” De Vries: “Het moet in ieder geval iemand zijn die de eenheid in stand houdt.”

Reageer op dit artikel