nieuws

Blok vraagt bouw twee jaar geduld

bouwbreed Premium

“De woningbouw staat voor twee moeilijke jaren, maar daarna breken betere tijden aan.” Dat zegt Stef Blok, minister voor wonen in een interview met Cobouw.

Minister komt corporaties tegemoet

De bouwsector hoeft niet te rekenen op extra steunmaatregelen. “De bouw is belangrijk voor de Nederlandse economie. Tegelijkertijd is het niet zo dat je tegen de conjunctuur in kan roeien door de bouw te stimuleren. De suggestie wordt wel eens gedaan. Dat zal je echt niet lukken.”

Volgens de minister moet de bouw geduld hebben. “Er is nu voor lange tijd duidelijkheid op de huur- en koopmarkt. Door de maatregelen is het wel zo dat je de economie de eerste paar jaar nog wat verder in elkaar duwt, maar vervolgens kan hij weer aantrekken.” Blok kan helpen door de regelgeving, zoals de Omgevingswet, te vereenvoudigen. “De kern is echt: de Nederlandse economie gezond maken.”

Blok beschouwt zichzelf als directeur van een organisatie die verlies maakt, de BV Nederland. “Net zoals een ondernemer van een verlieslatend bedrijf moet ik ingrijpen, de kosten drukken, inkrimpen en de toeleveranciers misschien het vel over de neus halen. Dit is echt heel verschrikkelijk, maar ik moet het doen, want anders redt mijn bedrijf het niet.”

De huidige koers kwam hem op veel kritiek te staan de afgelopen weken. Corporaties schrapten massaal bouwplannen. Nu blijkt dat de berekeningen van het Centraal Planbureau niet kloppen, wil Blok de woningcorporaties enigszins ter wille zijn. Blok wil serieus kijken of hij de corporaties tegemoet kan komen door nog eens de verhuurdersheffing en het huurplafond van 4,5 procent van de WOZ-waarde tegen het licht te houden.

Pensioenfondsen

Kansrijk acht de minister de verkenning die hij laat uitvoeren naar de rol die pensioenfondsen kunnen spelen op de hypotheekmarkt. Hoewel die wens al langer leeft, ziet Blok geen onoverkomelijke obstakels. “Ik krijg signalen dat het echt de moeite waard is om te proberen.” Als het gaat om verduurzaming, wil Blok de woningbouw betrekken bij de zogeheten green deals .

Geld voor de bouw is er niet. Bouwbedrijven zullen op eigen kracht uit de crisis moeten komen, benadrukt Blok, die tot voor kort commissaris was bij bouwbedrijf Scholtens. Of er in dit tijdperk van mondige consumenten en zelfbouwers nog plaats is voor grote woningbouwbedrijven, laat de minister in het midden. “Ik geloof heilig in vrij ondernemerschap en vind niet dat ik tegen bouwbedrijven moet zeggen: je moet dit of je moet dat. Ik ken bouwbedrijven zo dat ze zelf hun kansen pakken. Er wordt ontzettend hard gewerkt en de mensen zijn creatief.”

Reageer op dit artikel