nieuws

België krijgt 20.000 bouwbanen niet ingevuld

bouwbreed

De Belgische bouw schreeuwt om arbeidskrachten, maar krijgt de vacatures heel moeilijk of helemaal niet ingevuld. Toch liggen er momenteel 20.000 banen voor bouwvakarbeiders in België voor het grijpen.

Dat heeft de landelijke aannemersorganisatie Confederatie Bouw bekendgemaakt.

“Behalve in de bouw bestaan er ook in andere sectoren nog duizenden vacatures die niet vervuld worden”, zegt een woordvoerder van de Vlaamse werkgeversorganisatie Unizo (Unie van zelfstandige ondernemers). In werkgeverskringen wordt dat des te frustrerender ervaren, omdat zich onder de honderdduizenden werklozen in België duizenden arbeidskrachten bevinden die de vacatures in de bouw en andere sectoren perfect zouden kunnen invullen.

De nieuwe regering-Di Rupo heeft aangekondigd dit probleem te zullen aanpakken door de werklozensteun te verminderen en in tijd te beperken. Ook zal zij de druk op werklozen en werkonwilligen verhogen; zij moeten niet alleen een baan zoeken maar er ook een aanvaarden.

Ofschoon de bouw in 2011 gebruikmaakte van bijna 10.000 uitzendkrachten (een stijging met 39 procent vergeleken met het jaar daarvoor), blijven duizenden mogelijke banen oningevuld. Toch is uitzendarbeid in de bouw sedert 2002 elk jaar met ruim 20 procent toegenomen. Dat komt doordat het verbod op uitzendarbeid in de bouw (een stokpaardje van de vakbonden om buitenlandse bouwvakkers te weren) in België per 1 januari 2002 werd opgeheven. De sociale partners hebben toen wel nauwkeurig vastgelegd in welke gevallen en onder welke voorwaarden een bouwbedrijf een beroep kan doen op uitzendkrachten. Alleen uitzendbureaus met een speciale erkenning mogen bouwvakkers ter beschikking stellen.

Om de bouwvacatures vervuld te krijgen ging de Confederatie Bouw eerder al op zoek naar buitenlandse arbeidskrachten. Die werden onder meer gevonden in Portugal en Spanje. Enkele tientallen Portugese en Spaanse bouwvakkers zijn inmiddels legaal in de Belgische bouw actief. Dit in tegenstelling tot de Roemenen en Bulgaren, die met een toeristenvisum door België reizen op zoek naar werk in de bouw.

Reageer op dit artikel