nieuws

Afstemming publiek-privaat kan beter

bouwbreed Premium

Samenwerking tussen bedrijfstakken kan gebiedsontwikkeling weer op gang brengen en miljarden euro’s opleveren, zo staat in Meerwaardecreatie, Cahier gebiedsontwikkeling. Ook zouden publieke en private partijen hun beleid beter op elkaar moeten afstemmen.

< vervolg van pagina 1

Private en publieke partijen hebben vaak geen hoge pet op van elkaar, stelt het onderzoek. Dat onderlinge misnoegen heeft kwalijke gevolgen, vindt Peter van Rooy, codirecteur van NederlandBovenWater en samensteller van het rapport. “Op de schaal van Nederland blijven zo potenties van miljarden euro’s onbenut en zoeken Nederlandse ondernemers vaak hun heil in andere landen.”

In het rapport wordt er voor gepleit dat overheden meer dan momenteel het geval is een faciliterende rol gaan spelen. Ook zouden ze vaker moeten aanzetten tot het nemen van initiatieven. In dat kader is voor hun onder meer de rol van intermediair weggelegd. Zo zouden initiatiefnemers die op elkaar lijkende plannen lanceren, door bijvoorbeeld een provinciale of gemeentelijke overheid bij elkaar kunnen worden gebracht. Met als resultaat een betere uitwerking van de plannen.

Private partijen zouden er goed aan doen meer te luisteren naar particulieren. Zeker waar het wonen betreft want pariculieren zijn op dat gebied hoe langer hoe meer toonaangevend Daarom moeten private partijen meer doen dan marktonderzoeken en promotieactiviteiten opzetten. Het is nodig dat ze luisteren naar wat particulieren vinden van hun voornemens. “Zoals particulieren de toon hebben gezet voor het nieuwe werken en het nieuwe winkelen, zo zetten zij thans de toon voor het nieuwe wonen.” Het niet voorbij gaan aan de wensen van particulieren is daarom van groot belang voor beide partijen.

Verder wordt in het rapport aandacht besteed aan de rol die onderwijs speelt in gebiedsontwikkeling. Het bestaande aanbod van opleidingen is volgens het onderzoek niet toereikend.

Het onderwijs moet daarom worden omgewerkt tot een soort van gildesysteem waarin leerlingen de praktijk leren kennen.

Reageer op dit artikel