nieuws

Zuid-Holland trekt miljoenen uit voor infra en groen

bouwbreed

De provincie Zuid-Holland investeert in de jaren tot 2015 honderden miljoenen euros in infrastructuur en groenvoorzieningen. Dat staat in de begroting van 2012 die de provincie openbaar heeft gemaakt.

Voor het onderhoud van de 66 provinciale bruggen, tien vaarwegen en het wegennet dat zich uitstrekt over 535 kilometer, trekt de provincie 24 miljoen euro uit. Verder wordt 200 miljoen euro extra geïnvesteerd in het wegennet. “Daarnaast is 100 miljoen euro beschikbaar voor een goede inpassing van de Rijnlandroute en investeren wij deze collegeperiode 35 miljoen euro in nieuwe fietspaden.” Dat laatste is van belang om het gebruik van de fiets te stimuleren. Uit de gelden die voor infrastructuur zijn bestemd, worden ook zestien kunstwerken aangepast. Dat is nodig om ze te laten voldoen aan Europese regelgeving. Ook worden tien vaarwegtrajecten en 118 wegtrajecten met achterstallig onderhoud aangepakt.

De provincie hecht grote waarde aan de groenvoorzieningen binnen het grondgebied en aan het waterbeheer. Daarom moeten waardevolle landschappen worden behouden, terwijl het beheer van recreatiegebieden beter moet worden georganiseerd. Op het gebied van waterbeheer heeft de provincie de ambitie om het grondgebied te beschermen tegen overstromingen. Daartoe wordt samengewerkt met de waterschappen.

Reageer op dit artikel