nieuws

Woningen zijn sinds 1989 niet meer zo betaalbaar geweest

bouwbreed

Woningen zijn in ruim twintig jaar niet meer zo betaalbaar geweest als op dit moment. Dat constateert onroerendgoedspecialist Calcasa.

Sinds de top van de markt aan het begin van de kredietcrisis is de betaalbaarheid van koopwoningen met 28,4 procent verbeterd.

Door de lagere hypotheekrente, de lage woningprijzen en de verlaagde overdrachtsbelasting zijn de nettowoonlasten relatief gunstig, redeneert het onderzoeksbureau, dat de betaalbaarheid van koopwoningen over de laatste vijftig jaar op een rij zette. De betaalbaarheid van woningen wordt door Calcasa gedefinieerd als quotiënt van de nettowoonlasten en de netto inkomensontwikkeling. Kort gezegd: het deel van het netto maandinkomen dat gebruikt wordt voor de netto woonlasten.

Het quotiënt voor nieuwkomers schommelde de afgelopen vijftig jaar tussen 14 procent en 32 procent.

In die tijd piekten de netto woonlasten rond 1977, 2000 en 2008. Na deze pieken zette steeds een relatief sterke daling in, waarbij de laatste daling nu nog aan de gang is.

Internetbubble

De drie dalingen van de netto woonlasten – en dus een verbetering van de betaalbaarheid – vielen samen met de drie grootste economische crises in de afgelopen vijftig jaar: de oliecrisis, het ineenstorten van de internetbubble en de kredietcrisis. In 2012 is gemiddeld 21 procent van het netto-inkomen nodig voor het financieren van de netto woonlasten. Daarmee is de betaalbaarheid van woningen het beste sinds 1989, toen 17 procent van het inkomen nodig was om een woning te financieren. Drie jaar daarvoor, in 1986, was de betaalbaarheid van woningen het best met 14 procent. Koopwoningen waren het meest lastig te bekostigen in 1977 en 2000, toen gemiddeld meer dan 30 procent van het netto-inkomen besteed werd aan de woning.

In Winterswijk zijn de prijzen de afgelopen jaren met 17,7 procent het snelst gedaald. In Groningen daalden de prijzen met 4,6 procent het langzaamst.

Reageer op dit artikel