nieuws

Weerstand tegen verlaagde kadevariant Waalkade

bouwbreed

Het Nijmeegse gemeentebestuur ziet weinig kans om het herstel van de Waalkade te combineren met de aanleg van een verlaagde wandelpromenade langs de rivier. De komende maand beslist de gemeenteraad over het herstelplan, maar B en W wijst erop dat er weerstand is tegen de verlaagde kadevariant.

Daar naast blijkt uit driedimensionale beelden dat de variant minder aantrekkelijk is dan aanvankelijk werd gedacht. De ruimte die benut kan worden is beperkt. Aanleg van de verlaagde kade kost boven op de 11 miljoen euro voor het herstel nog eens 3 miljoen euro extra.

De Waalkade is sinds juni over een breedte van 10 meter vanaf de rivier afgesloten. Metingen toonden aan dat de damwand zich op sommige plekken meer dan 5 centimeter had verplaatst. Een 10 meter dikke keileemlaag, zo’n 7 meter onder de kade, veroorzaakt de instabiliteit van de damwandconstructie, zo bleek uit onderzoek. Het bovenliggende zandpakket heeft de neiging over de gladde kleilaag richting de rivier te schuiven.

Het probleem is volgens ingenieurs van de gemeente op te lossen door een veel zwaardere damwandconstructie. De stalen planken moeten twee keer zo dik zijn en een lengte hebben van ruim 20 meter. Nu is dat gemiddeld 12 meter. De damwand wordt straks door de kleilaag heen gedrukt. Daarnaast is het nodig het aantal ankers te verdubbelen.

Voor het herstel van de kade is naast de uitgebreide variant met verlaagde wandelpromenade ook een recht-toe-recht-aan variant uitgewerkt, waarover de gemeenteraad half november een beslissing neemt. In beide varianten wordt de waterkerende functie op dezelfde manier hersteld.

Reageer op dit artikel