nieuws

Volledige bouwstop corporaties niet nodig

bouwbreed Premium

Corporaties hoeven niet voluit op de nieuwbouwrem te staan, om boven water te blijven, concludeerde het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) woensdag in een studie. Wel zullen corporaties buiten de Randstad – als minister Blok hen niet tegemoetkomt – meer moeten bezuinigen dan de rest.

Van onze redactie economie

Van de vijf miljard euro aan bouwproductie waar woningcorporaties jaarlijks met zijn allen voor zorgen, verwacht het EIB dat 1,2 miljard euro als gevolg van het Lenteakkoord en het regeerakkoord verloren gaat. De woningbouwinvesteringen (nieuwbouw, herstel, verbouw) gaan 20 procent omlaag, de uitgaven aan onderhoud 10 procent.

Het EIB gaat ervan uit dat de corporaties nog flink kunnen snijden in hun bedrijfslasten. Zowel de onderhoudslasten als deze bedrijfslasten zijn de afgelopen jaren fors gestegen. Alleen in 2010 vond er een correctie op de onderhoudslasten plaats. Dit suggereert volgens de bouweconomen dat er “ten minste enige ruimte zou moeten zijn voor uitgavenbeperking”.

Het EIB rekende uit dat het gat tussen de verhuurdersheffing en de extra huurinkomsten (door het benutten van het huurplafond van 4,5 procent van de woz-waarde) in 2017 per jaar 1 miljard euro bedraagt. Door het verlagen van de bedrijfslasten en de onderhoudskosten met 10 procent wordt het kasstroomprobleem voor de sector in 2017 verkleind tot 400 miljoen per jaar.

De rest van het kasstroomprobleem moet door vermindering van investeringen plaatsvinden. Daarbij moet worden aangetekend dat de corporaties het afgelopen jaar hun investeringen al aanzienlijk hebben teruggeschroefd. De waarde van de dit jaar door corporaties aangevraagde bouwvergunningen ligt 40 procent lager dan voor de crisis. Vooral de laatste twee jaar was de daling dramatisch. In 2010 werden nog 25.000 vergunningen aangevraagd, in 2012 stopt de teller waarschijnlijk op 15.500. Als de prognoses kloppen wordt 2013 een nog slechter jaar.

Als minister Blok geen water bij de wijn do et, zullen vooral corporaties aan de randen van Nederland lijden. Sommige huisvesters in Flevoland, Friesland, Groningen en Zeeland verliezen 25 procent van hun huurinkomsten. In andere delen van Nederland kan de verhuurdersheffing net wel of net niet worden opgevangen door de extra huurruimte te benutten.

Reageer op dit artikel